Inteligentna rješenja u kontekstu razvoja inovacija i patenata,
voditeljica: Ivona Blažević Dević

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 11:00 - 11:45

Mjesto održavanja:
Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
SMŠ

Detalji

Ekonomija ideja, znanja i informacija postala je važan dio ekonomije i sve važnija za
gospodarski rast i razvoj, kako za razvijena gospodarstva tako i za gospodarstva u
razvoju.
Ekonomija znanja i ekonomija ideja trebaju u tom kontekstu biti ključan dio globalne
ekonomije, tim više, ako se statična društva žele transformirati u „društva koja uče” koja
su ključna za rast i razvoj.
Prezentacija prikazuje analizu podataka vezanu uz prijavu intelektualnog vlasništva i
patenata u Hrvatskoj te poredak zemalja prema Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju.
Jednako tako, biti će prikazani izumi kroz povijest te inteligentna rješenja u suvremenim
izumima. Zaključno, u prezentaciji će biti prikazama projekcija inovacija koje trebaju
ugledati svjetlo dana u doglednoj budućnosti.

Biografija:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, v. pred.

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
iblazevic@unisb.hr
Tel: 035/494-445
Ivona Blažević Dević je rođena 27.2.1987. godine u Slavonskom Brodu gdje je pohađala
osnovnu i srednju školu. Gimnaziju završava 2005. godine i iste godine upisuje Ekonomski
fakultet u Rijeci, smjer: Međunarodno poslovanje. 2008. godine upisuje diplomski studij
Gospodarstvo EU te je diplomirala 2010. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
2023. godine stječe akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja
Društvenih znanosti, znanstvenog polja Ekonomija. Profesionalnu karijeru započinje 2011.
godine na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao asistentica gdje napreduje do nastavnog
zvanja viša predavačica. Od 2020. godine radi na Sveučilištu u Slavonskom Brodu na
Odjelu društveno-humanističkih znanosti, Odsjek ekonomija. Izlagala je na brojnim
znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim skupovima te sudjelovala na više
stručnih projekata. Također, autorica je knjige te više znanstvenih i stručnih radova
objavljenih u znanstvenim publikacijama.
https://www.croris.hr/osobe/profil/42509


Kratice lokacija:

UNISB SF1 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
GKSB - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg S.Miletića 12