Umjetna inteligencija u uslužnim djelatnostima,
voditeljica: Marina Stanić Šulentić

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 13:00 - 13:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB ECO

Detalji

Industrija 4.0, kao nastavak na prethodne tri industrijske revolucije, zasniva se na
tehnologijama koje vode prema automatizaciji određenih procesa pri proizvodnji i/ili
pružanju usluga. Takve su tehnologije, na primjer, umjetna inteligencija, trodimenzionalni
ispis, roboti, Blockchain, tehnologija oblaka, “cobotic” sustavi i mnogi drugi. Kao odgovor
na industriju 4.0 ubrzo se počinje primjenjivati i termin industrija 5.0 kao odgovor na
dehumanizaciju procesa rada te kako bi se čovjeka ponovno vratilo u proces proizvodnje.
U proizvodnim poduzećima strojevi i roboti zamjenjuju sve više radnih mjesta na kojima je
do tada bio zaposlen čovjek. Određeni posao odnosno određeno radno mjesto zahtijeva
sofisticirane međuljudske odnose ili zaposlenika koji će biti kreativan i/ili imati izraženu
sposobnost rješavanja problema. Proces automatizacije te primjena umjetne inteligencije
su prisutni i u uslužnim djelatnostima ali u manjoj mjeri i kod takvih se poslova postavlja
pitanje može li stroj zamijeniti čovjeka pri obavljanju određenog posla.

Biografija:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec.

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Odsjek za ekonomiju, Sveučilište u Slavonskom
Brodu
msulentic@unisb.hr
Marina Stanić Šulentić rođena je 26.01.1986. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu
i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Slavonskom Brodu. Svoje obrazovanje
nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje upisuje preddiplomski studij, smjer
Financijski menadžment te po završetku stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik
ekonomije. Nakon završenog preddiplomskog studija na istom fakultetu upisuje diplomski
studij, smjer Financijski menadžment te smjer Poslovna informatika te stječe akademski
naziv magistra ekonomije. Nakon završetka studija zapošljava se kao računovođa u
Agenciji Stanić, obrtu za računovodstvene usluge. Od 2016. do 2018. radi kao vanjski
suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu u naslovnom zvanju asistenta. Od 2018. do
2019. godine zaposlena je na radnom mjestu predavača na Veleučilištu u Slavonskom
Brodu s ugovorom na određeno vrijeme. Nakon toga se zapošljava u Agenciji Stanić,
obrtu za računovodstvene usluge te radi kao vanjski suradnik na Veleučilištu u
Slavonskom Brodu odnosno od 2020. godine na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Od 2023.
godine zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Bila
je mentor na više završnih i diplomskih radova. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih
radova iz područja ekonomije.
https://www.croris.hr/osobe/profil/46082


Kratice lokacija:

UNISB SF1 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
GKSB - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg S.Miletića 12