Inteligentnim igrama djece ka razvoju društva,
voditelj: Mirko Cobović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 9:15 - 10:00

Mjesto održavanja:
Dječji vrtić Stribor, Ulica 108. brigade ZNG-a

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
DVS

Detalji

Socijalizacija označava proces interakcije između pojedinca i društvene okoline, u kojem
pojedinac usvaja društvene vrijednosti, stavove i standarde, kao i svoje društveno
očekivane uloge. Ovaj proces oblikuje ličnost pojedinca i rezultira njegovom integracijom
u društvo u kojem živi. U socijalizaciji djece, igra ima važnu ulogu. Kroz igru, djeca
oponašaju odrasle, simuliraju stvarnost i razvijaju socijalne vještine. Igra može biti
promatranje, samostalna, usporedna ili usporedno-svjesna, a svaka od njih doprinosi
razvoju socijalnih kompetencija.
Inteligentne igre za djecu imaju značajan utjecaj na njihov razvoj, uključujući kognitivne
sposobnosti, kreativnost i socijalne vještine što opet ima utjecaj na razvoj društva kroz
oblikovanje interpersonalnih odnosa a doprinose integraciji pojedinaca u zajednicu
Kroz razgovor s djecom, na ovoj radionici, djeca će se upoznati sa pojmovima znanost,
inteligencija i razvoj. Nadalje, kroz igru, sklapanjem jednostavnih likova stvarati će
složenija tijela i oblike. Također, igrati će se igrama za razvoj inteligencije, gdje će morati
rastavljati i sastavljati različite spojeve. Igrama će biti prikazano kako se složeni izazovi
mogu pojednostaviti i riješiti s lakoćom, a također i koji je utjecaj inteligencije i znanosti
na rješavanje problema kroz razvoj djeteta i društva.

Biografija:

doc. dr. sc. Mirko Cobović

Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu
e-mail: mcobovic@unisb.hr
telefon:+385 95 866 0931
Dr. sc. Mirko Cobović, profesor visoke škole rođen je 22. veljače 1984. godine u
Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu. 2008. godine
diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te stekao akademski naziv
diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računalstvo i komunikacije. Iste godine upisuje
poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku gdje 2010. godine stječe akademski naziv sveučilišni specijalista
organizacije i managementa. Akademski naziv doktora znanosti stječe 2021. godine na
poslijediplomskom sveučilišnom studiju Management na Sveučilištu J. J. Strossmayera u
Osijeku, na Ekonomskome fakultetu u Osijeku obranivši doktorsku disertaciju pod
naslovom Računalstvo u oblaku – nove mogućnosti poslovanja. Profesionalnu karijeru
započinje 2008. godine u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu kao nastavnik na
predmetima iz područja računalstva. 2009. godine uz rad u Tehničkoj školi Slavonski Brod,
zapošljava se u poduzeću za razvoj informatičkih rješenja ProSoft d.o.o. Iste godine
počinje raditi na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao stručni suradnik – informatičar gdje
napreduje do nastavnog zvanja viši predavač, u znanstvenom području društvenih
znanosti, znanstvenom polju ekonomija. Od 2021. godine, na Sveučilištu u Slavonskom
Brodu, radi u zvanju profesor visoke škole, u znanstvenom području društvenih znanosti,
znanstvenom polju ekonomija a 2023. izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta.
Izlagao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, samostalno je predavao na
visokoškolskim ustanovama te sudjelovao na više stručnih projekata. Također, suautor je
knjige te više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim publikacijama i
časopisima.
https://www.bib.irb.hr/profile/37877


Kratice lokacija:

UNISB SF1 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
GKSB - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg S.Miletića 12