Roboti – umjetna inteligencija,
voditeljice: Višnja Vekić-Kljaić i Anka Glas

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

Umjetna inteligencija i robotika ušle su u sve razine odgoja i obrazovanja pa tako i u rani i
predškolski. Djeca predškolske dobi često pokazuju interes za robote te je cilj ove
radionice omogućiti im da se kroz različita područja razvoja izraze na temu Robota.
Studenti Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prirediti će različite poticaje za
aktivnosti na temu Robota (izrađivanje robota od kutija, od praznih limeniki, fenomen
magnetizma sa magnetima i limenkama, slikanje i crtanje robota, Star Wars roboti i
slično). Ovim aktivnostima se kod djece predškolske dobi potiče i razvija njihov interes za
robotima i umjetnom inteligencijom te ih se uključuje u suvremeni svijet brzih promjena u
tehnologiji i industrijskoj revoluciji kojoj svakako doprinosi robotika i umjetna
inteligencija.

Biografija:

Dr.sc. Višnja Vekić-Kljaić, doc

Odjel društveno-humanističkih znanosti
Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja,
Sveučilište u Slavonskom Brodu
vvkljaic@unisb.hr
Tel: 0917929580
Višnja Vekić-Kljaić rođena je 2. studenoga 1967. godine u Osijeku. Završila je
Osnovnu školu Dobriše Cesarića u Osijeku kao i CUO „Braća Ribar“ Osijek te
stekla naziv suradnika za predškolski odgoj. Diplomirala je 1988. godine na
programu studija Predškolskog odgoja na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i
stekla naziv odgojitelj predškolske djece. Na Fakultetu prirodoslovno
matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, diplomirala je 2010.
godine i stekla stručni naziv profesor predškolskog odgoja. U rujnu 2013. godine
upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije Pedagogija i
kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2020.
godine s temom Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranog odgoja. Živi u
Osijeku sa suprugom i dvije kćeri. Od 1989. do 2021. godine radi kao odgojitelj u
Dječjem vrtiću Osijek, objektu „Pčelica“, u mješovitoj skupini s integriranim
engleskim jezikom.  Od 2021. godine radi kao poslijedoktorand na Odjelu za
društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, a 2023.
dobiva zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno
polje Pedagogija, znanstvena grana Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja. Objavila je više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima,
znanstvenim monografijama i zbornicima iz područja pedagogija te je sudjelovala
i izlagala radove na stručnim i znanstvenim konferencijama. Svoj istraživački
interes usmjerila je na pedagogiju ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
https://scholar.google.co.uk/scholar?hl=hr&as_sdt=0%2C5&q=Višnja+Vekić-
Kljaić&btnG= 
Pretraga za CROSBI PROFIL OSOBE: Višnja Vekić-Kljaić (CROSBI Profil: 38666,
MBZ: 389091) - Napredna pretraga - CROSBI (irb.hr) 
https://orcid.org/0000-0001-6702-3643 
Anka Glas, univ.mag.praesc.educ.
Odjel društveno-humanističkih znanosti,
Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja,
Sveučilište u Slavonskom Brodu
aglas@unisb.hr
098 899 996
Anka Glas rođena je 16. veljače 1978. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i
srednju školu je završila u Slavonskom Brodu. 2000. godine stekla je zvanje

diplomiranog odgojitelja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na
Stručno razvojnom centru Montessori u Zagrebu osposobljava se za Montessori
odgojitelja 2007. godine. 2009. godine u Đakovu završava Međunarodni program
stručnog teološko-katehetskog doškolovanja za odgoj djece predškolske dobi po
odgojnim načelima Marije Montessori – Katehezu Dobrog pastira te postaje
odgojiteljica u vjeri – Kateheta. 2021. godine na Sveučilištu u Rijeci završava
edukaciju za Voditelja kinezioloških aktivnosti za djecu rane i predškolske dobi.
2021. godine upisuje Diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. Diplomirala je 2023. godine s
temom „Identifikacija odabranih kinezioloških značajki odgojitelja/ica“ te postala
sveučilišna magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Živi u
Slavonskom Brodu sa suprugom i dvije kćeri. Trenutačno je zaposlena u dječjem
vrtiću „Bambi Podcrkavlje“ u Podcrkavlju kao odgojitelj i ravnatelj. Na Odjelu za
društveno-humanističke znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu od 2024.
godine radi kao vanjski suradnik.


Kratice lokacija:

UNISB SF1 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
GKSB - Sveučilište u Slavonskom Brodu, Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg S.Miletića 12