Trag po trag INTELIGENTNA potraga za blagom,
voditeljice: dr.sc. Nuša Cukrov, dr.sc. Marija Marguš

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 16:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Morska postaje "Martinska", istraživačka postaja Instituta Ruđer Bošković, Šibenik, Martinska

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Potrebna je ranija prijava za sudjelovanje, prijave se zaprimaju do 17. travnja.

Detalji

Trag po trag INTELIGENTA potraga za blagom je osmišljena da se sudionici na inovativan način upoznaju kako su istraživači došli do spoznaja o nekim davnim vremenima i stanovnicima našeg planeta. Pred sudionike će biti postavljen niz poučnih zagonetki, a sa svakim savladanim izazovom će doći do novog "blaga", znanja iz područja geologije i paleontologije. Nakon što uspješno svladaju sve izazove, mali istraživači bt će spremi za završnu potragu za skrivenim blagom Zemlje.

Polazak brodom sa šibenske rive.

Potrebna je ranija prijava za sudjelovanje na kontakt:

cukrov@irb.hr i 0958875910 ili
mmargus@irb.hr i 0919518459.

Prijave se zaprimaju do 17. travnja.

 

Biografija:

Nuša Cukrov završila je studij Geološkog inženjerstva, smjer Geologija okoliša, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, te doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, također u Zagrebu. Zaposlena je kao poslijedoktorand  u Laboratoriju za fizičku kemiju tragova u Zavodu za istraživanja mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković. Bavi se istraživanjem onečišćivala u okolišu, posebice raspodjelom i ponašanjem metala u vodnim okolišima, s naglaskom na dinamiku metala u sedimentu te na granici faza sediment-vodeni stupac.

Marija Marguš završila je kemijsko inženjerstvo u Splitu, te se nakon diplome zaposlila u Institutu Ruđer Bošković. Kao zaposlenik Zavoda za istraživanje mora i okoliša upisala je doktorski studij iz Oceanologije na PMF-u koji je završila 2016. godine. Od zaposlenja na IRB-u radi na Istraživačkoj postaji Martinska (Šibenik) gdje je zaposlena kao znanstveni suradnik. Područje istraživanja su vodeni sustavi s primjenom elektrokemijskih metoda. Jedan od zanimljivih sustava u čijem kontinuiranom istraživanju sudjeluje je Zmajevo oko, slano jezero koje karakterizira pojava nedostatka otopljenog kisika i akumulacije sumporovodika u vodenom stupcu.

KONTAKT:

cukrov@irb.hr
+385 95 887 5910