Eko-kampus „Krka“ u Puljanima - Ante Cigić, Anamaria Šokčević Purušić (NP Krka)

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II br.5, Šibenik

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA

Publika:
opća populacija, nastavnici i znanstvenici

Lokacija (prostorija):
https://teams.live.com/meet/9454546150968

Detalji

U prezentaciji će se predstaviti Eko kampus „Krka“ u Puljanima, posjetiteljski centar edukativnog karaktera s prihvatnim kapacitetima. Zgrade nekadašnjeg vojnog kompleksa preuređene su i prenamijenjene, u okviru projekta Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, u moderno interpretacijsko-edukacijsko i volontersko središte. Kampus je namijenjen djeci, studentima, volonterima, istraživačima, odnosno onim posjetiteljima koji su zainteresirani za detaljnije upoznavanje bogate prirodne i kulturnopovijesne baštine Nacionalnog parka „Krka“.

Kompleks se sastoji od Arheološke zbirke, u kojoj su izloženi predmeti pronađeni u iskapanjima na području rimskog vojnog logora Burnuma, Hrama prirode - prirodoslovne zbirke u kojoj je prezentirana bogata prirodna baština zaštićenog područja, edukacijskog centra za djecu osnovnoškolskog uzrasta - Laboratorija prirodeVolonterskog centra - istraživačkog centra sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa i laboratorijima za istraživače, i Konferencijske dvorane, kapaciteta sto dvadeset sjedećih mjesta, opremljene audiovizualnom opremom.

Biografija:

Ante Cigić rođen je u Šibeniku 1989. godine. Srednjoškolsko obrazovanje završava u Šibeniku 2007. godine kada i upisuje dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti i edukacije geografije na Sveučilištu u Zadru. Diplomirao 2015. godine u zvanju magistra povijesti i magistra edukacije geografije. Od 2018. zaposlen je pri Odsjeku za arheologiju i kulturno-povijesnu baštinu JU NP Krka kao stručni suradnik – dokumentarist radeći na poslovima praćenja, proučavanja stanja i zaštite kulturno-povijesne baštine JU NP-a te zajedno sa kolegama na drugim poslovima iz djelokruga Odsjeka.

 

Anamaria Šokčević Purušić rođena je u Rijeci 1989. godine. Srednjoškolsko obrazovanje završava u Rijeci 2008. godine. Upisuje preddiplomski studij arheologije Sveučilište u Zadru 2010. godine. Diplomirala je 2016. godine u zvanju magistre arheologije. Od 2019. godine zaposlena je pri Odsjeku za arheologiju i kulturno-povijesnu baštinu JU NP Krka kao viši stručni referent - prezentator arheološke zbirke radeći na poslovima prezentacije i edukacije o kulturno-povijesnoj baštini JU NP Krka te zajedno sa kolegama na drugim poslovima iz djelokruga Odsjeka.