Aleksandra Rotar: Život ornamenta

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 12:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
FOO