Marija Mogorović Crljenko i Danijela Doblanović Šuran: Krug života. Životni ciklusi ranonovovjekovnih ljudi.

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
Zajednica tehničke kulture

Detalji:

Predavanje o životu ranonovovjekovnih ljudi s primjerima iz izvora i novijih istraživanja autorica.

Biografija:

Marija Mogorović Crljenko - na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala je  hrvatski jezik i književnost i povijest. Magistrirala (2005.) i doktorirala (2010.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, od 2017. u zvanju izvanredne profesorice. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale, koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru, te uređuje zbornik Istarskog povijesnog biennala. Objavila knjige: Nepoznati svijet istarskih žena, Druga strana braka, Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) u koautorstvu s Danijelom Doblanović Šuran. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

 

Danijela Doblanović Šuran diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Puli 2004. godine hrvatski jezik i književnost – povijest. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine s temom iz povijesne demografije. Zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli.
Područja znanstvenog interesa su joj povijesna demografija, ranonovovjekovna povijest Istre, mletačka Istra i povijest Mletačke Republike, povijest svakodnevice. Na temelju istraživanja ranonovovjekovne istarske povijesti objavila je brojne znanstvene radove i knjige: Žrvanj života, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini u koautorstvu s Ivanom Boticom i Martom Jašo, Matična knjiga krštenih Župe Dolina kod Trsta (1605. - 1617.) u koautorstvu s Martom Jašo, Matična knjiga krštenih župe Umag (1483.-1643.) u koautorstvu s M. Mogorović Crljenko.