Blaženka Martinović, Sandra Tamaro, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Ivana Lalli Paćelat, Samanta Milotić Bančić: Život u jeziku i jezik u životu

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
Medicinska škola Pula

Detalji:

Život u jeziku i jezik u životu tema je koja pokriva niz lingvističkih područja: sociolingvistiku, kognitivnu lingvistiku i pragma lingvistiku. O životu će se govoriti kao konceptu u metaforama, iz sfere percepcije svijeta oko nas; zatim će se prikazati i „život“ u frazemima, jer je bogato njegovo semantičko polje i gnijezdo. S druge strane, pokazat ćemo kako se svakodnevni život pretače u jezik; tj. problematizirat ćemo teze da je jezik slika života, ali i da je život slika jezika. Otvaramo pitanje determinizma – koliko nas jezik određuje?

Sudionici aktivnosti iz svojih će užih područja rada prikazati temu, predavački i interaktivno, u komunikaciji s publikom. Cilj je prikazati živost jezika  i jezik koji nam kroji život i misli.

Biografija:

Blaženka Martinović voditeljica je Katedre za jezik Odsjeka za kroatistiku u Puli. Doktorirala je 2008. iz područja standardne akcentologije te su glavna područje njezina znanstvenoga rada normativna akcentologija, morfologija i teorija standardnoga jezika. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Savjeta za jezik HRT-a. Objavila je dvije autorske knjige te niz znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova.