Katarina Šprem: Pogled na Život i smrt prapovijesnih ljudi

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:00 - 20:00
petak 6.5.2022., 17:00 - 20:00
subota 7.5.2022., 9:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
FF

Detalji:

Kronološki pregled arheoloških nalaza u kontekstu tumačenja vjerovanja prapovijesnih ljudi, od ukopa neandertalaca do histarskih božanstava.

Biografija:

Katarina Šprem rođena je u Varaždinu 1991. godine. Završila je Medicinsku školu u Varaždinu,  nakon čega 2010. upisuje jednopredmetni preddiplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. upisuje jednopredmetni diplomski studij arheologije na istome fakultetu. Jedan semestar akademske godine 2013./2014. provela je na Univerzi v Ljubljani na razmjeni studenata preko programa Erasmus. Diplomirala je 2016. godine s radom „Litički materijal iz Mujine pećine“ izrađenim pod mentorstvom Ivora Karavanića. Godine 2016./2017. obavljala je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi kao asistentica na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobile u Puli gdje predaje kolegij „Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj“ na prvoj godini preddiplomskog studija arheologije. U slobodno vrijeme bavi se amaterskom astronomijom; članica je Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba te članica upravnog odbora Astronomskog društva „Istra“ Pula.