Katarina Šprem: (Svakodnevni) Život (u prapovijesti i antici)

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:00 - 20:00
petak 6.5.2022., 17:00 - 20:00
subota 7.5.2022., 9:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Lokacija:
FF

Detalji:

Arheolozi istražuju nalazišta u potrazi za saznanjima o svakodnevnom životu čovjeka u prošlosti. Ulomci keramike, kameno oruđe, fragmenti mozaika, rimske svjetiljke, bedemi naselja – sve su to dijelovi jedne velike slagalice koja nam može ispričati priču o nekadašnjim stanovnicima ovih prostora. Na ovoj aktivnoj izložbi predstavit ćemo nekoliko aspekata svakodnevnog života u prošlosti, među ostalim: izradu i upotrebu keramičkih posuda te kamenog oruđa, a pridružite nam se i u posebnoj atrakciji – rekonstrukciji života na jednoj gradini u popularnoj video igri Minecraft! Za zainteresiranu djecu bit će spreman glinamol i plastelin kako bi se i oni iskušali u izradi i ukrašavanju posuda. 

Biografija:

Katarina Šprem rođena je u Varaždinu 1991. godine. Završila je Medicinsku školu u Varaždinu,  nakon čega 2010. upisuje jednopredmetni preddiplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. upisuje jednopredmetni diplomski studij arheologije na istome fakultetu. Jedan semestar akademske godine 2013./2014. provela je na Univerzi v Ljubljani na razmjeni studenata preko programa Erasmus. Diplomirala je 2016. godine s radom „Litički materijal iz Mujine pećine“ izrađenim pod mentorstvom Ivora Karavanića. Godine 2016./2017. obavljala je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U slobodno vrijeme bavi se amaterskom astronomijom; članica je Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba te članica upravnog odbora Astronomskog društva „Istra“ Pula. Trenutno radi kao asistentica na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, gdje na prvoj godini preddiplomskog studija arheologije predaje kolegij „Prapovijesna arheologija u Hrvatskoj.“