Renata Šamo, Katja Dobrić Basaneže, Nikolina Jurišić: An Amazing Life: Elisabeth II and American Presidents

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
FET

Detalji:

Budući da UK ove godine obilježava 70. obljetnicu vladavine Elizabete II., studenti pulske anglistike u zanimljivom kulturološkom predavanju na engleskom jeziku, osvrnut će se na činjenicu da se Kraljica nakon Drugog svjetskog rata susrela sa svim američkim predsjednicima, osim s jednim. Susreti su se održavali na nekim od najznačajnijih povijesnih mjesta kao što je dvorac Balmoral, ali uključivali su i ona manje očekivana, kao što su npr. sportski stadioni. Tko je od njih najviše, a tko najmanje kršio kraljevski protokol  i zašto? Zanimljiv je to prikaz ne samo Kraljičine neizmjerne životne vitalnosti i  iznimno dinamične diplomatske aktivnosti, nego i specifičan presjek američke povijesti tijekom koje je svaki od demokratski izabranih predsjednika na svoj način obilježio određeno razdoblje. Predavanje će ujedno poslužiti  i kao kratka analiza karaktera s obzirom na osebujnost pojedinih predsjednika u ulozi uvaženog gosta ili domaćina. Ova će aktivnost biti rezultat projektnog zadatka u sklopu izbornog kolegija Američka kultura i civilizacija, ali će u njemu sudjelovati svi zainteresirani studenti prve i druge godine, posebice oni koji su odslušali izborni kolegij Britanska kultura i civilizacija. Time će  studenti anglistike dati svoj skromni prilog obilježavanju platinastog jubileja britanske kraljice.

Biografija:

Renata Šamo trenutno obnaša dužnost prodekanice za znanstveno istraživački rad i međunarodnu suradnju te predstojnice Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Puli. Područje kojem njezini radovi većim dijelom pripadaju jest ovladavanje stranim/engleskim jezikom (SLA) s osobitim osvrtom na vještinu čitanja, uglavnom iz psiholingvističke perspektive, iako dio njenih novijih radova također pripada općoj lingvistici, diskursnoj analizi i jezičnom krajobrazu. Od početka znanstvene karijere neprekidno se usavršava u zemlji i inozemstvu (SAD, UK, Danska, Belgija, Švicarska, Portugal, Grčka, Mađarska, Poljska, Austrija…). Za svoj rad nagrađivana je nekoliko puta inozemnim stipendijama poput stipendije Sveučilišta u Ženevi, u suradnji sa Svjetskim kongresom lingvista 2013. godine, i Sveučilišta u Oxfordu, na koje je 2017. godine pozvana kao gostujući predavač. Trenutno je uključena u međunarodnu istraživačku mrežu Early Language Learning Svjetskog društva za primijenjenu lingvistiku (AILA) čiji je ujedno član. Objavila je veliki broj radova kod uglednih domaćih i inozemnih izdavača (Multilingual Matters, Peter Lang, Springer, Bulzoni Editore…). Samostalna je autorica dviju znanstvenih monografija i suurednica jedne znanstvene knjige. Članica je uredništva jednog domaćeg znanstvenog časopisa humanističke orijentacije i znanstvenog savjeta jednog inozemnog anglističkog časopisa. Članica je različitih strukovnih organizacija u zemlji i inozemstvu. Surađivala je ili još surađuje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Filozofskim fakultetom u Rijeci te s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, gdje je bila zaposlena od 2010. do 2019. godine. U svojstvu (su)nositeljice i (su)izvoditeljice predaje tri kolegija na dva doktorska studija na Sveučilištu u Zagrebu. Osim brojnih diplomskih radova, pod njezinim su mentorstvom obranjene četiri disertacije, a još jedna je u pripremi za obranu. Povremeno se bavi prevoditeljskim radom (engleski i španjolski jezik). Rado sudjeluje u programima s ciljem popularizacije znanosti.