Jasna Verk, Davor Marčeta: Život u eko gradu

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 17:00 - 18:00

Organizator:
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
CTA

Detalji:

Izrada makete grada sastoji se od pet manjih cjelina:
-solarna elektrana: korištenje dvoosnog trackera  ‘Solarni suncokret’, uz dodatak objekta za smještaj baterije
-stambena četvrt: polaznici izrađuju makete kuća (otprilike 7 objekata)
-škola s igralištem
-zelena površina - park
-križno raskršće sa semaforima i cestama koje gornje cjeline povezuju.

Postav ima funkcionalnu solarnu elektranu koja se okreće za izvorom svjetlosti. Semafori i ulična rasvjeta (drveni stupići s LED-icama)  napajaju  se iz baterija koje puni solarni tracker.
Učenici će postaviti mini panele na krovove kućica i njima napajati LED kao unutrašnju rasvjetu kućica.
Postav je orijentiran na uporabu solarne energije, ali se može  proširiti na  energiju vjetra i vode.

 

Biografija:

Jasna Verk rođena je u Puli. Diplomirala na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Voditeljica je Centra za tehničke aktivnosti Veruda. Priprema i organizira održavanje radionica iz raznih područja tehničke kulture i informatike za učenike i odrasle osobe.

Davor Marčeta  rođen je 1984. u Puli.  Godine 2010. diplomirao je na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva  (smjer Automatika) u Zagrebu. Područja interesa - automatizacija  procesa i sustavi obnovljivih izvora energije, vanjski suradnik Zajednice u CTA Veruda.