Aneta Andrašević, Ivan Popčević, Igor Macuka: Život na Marsu (kolonizacija)

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 14:00 - 15:30

Organizator:
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
GP

Detalji:

Učenici interdisciplinarnim pristupom proučavaju i tumače što je potrebno napraviti da bi život ljudi na Marsu bio moguć.

Biografija:

Aneta Andrašević, Ivan Popčević, Igor Macuka, profesori fizike u Gimnaziji Pula.