Ljiljana Rotar: Kako živjeti s adolescentom?

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 17:00 - 18:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:

Detalji:

Predavanje za roditelje adolescenata o prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja učenika/adolescenata u području nastavnog procesa, koji može imati pozitivan, odnosno negativan učinak na njihov psihički razvoj.

Biografija:

Ljiljana Rotar rođena je u Puli. Kao pedagog, dugi niz godina radi na području unaprjeđivanja života mladih kroz sustav socijalne skrbi, medija i na kraju - srednjoškolske ustanove odgoja i obrazovanja. Profesionalni rad usmjerila je na prevenciju i zaštitu mentalnog zdravlja učenika/adolescenata.

Od 2002. godine  realitetni je terapeut i stručna suradnica-savjetnica u trajnom zvanju. Voli pisati za djecu i odrasle, a posebno voli prirodu i životinje. Rado dijeli stečena znanja i još uvijek rado uči.