Sanja Benazić-Kliba, Sanja Sobol: Povratak u život

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:00 - 11:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:

Detalji:

U kratkom uvodnom predavanju putem ppt-a, koje bi na početku definiralo temu - pojam života i povratak u život nakon kome bolesnika, obuhvatili bi vrste koma kao i postupak liječenja bolesnika u komi. Učenici/nastavnici bi  na taj način upoznali pojam  života, vrste koma, način i pristup bolesniku u komi te povratak u život nakon kome.  Radionice su osmišljene kroz oblikovanje mentalne mape, a primijenile  bi se nakon prikazanog filma (prikaz slučaja bolesnika u komi te povratka u život).  Cilj je upoznati sudionike s vrstom koma, postupkom liječenja i uspješnom povratku u život nakon kome. Sudionici bi, osim usvajanja novih teorijskih činjenica, imali mogućnost  aktivno sudjelovati u prezentaciji svojih mentalnih mapa, diskusiji, parlaonici i debati.

Biografija:

Sanja Benazić-Kliba rođena  je 1980. u Puli. Završila Medicinsku školu u Puli 1998./99. Po završetku školovanja zaposlila se u Domu za starije i nemoćne, gdje je radila  do 2003. godine. Iste godine zaposlila se u OB Pula, radila u Službi za kirurške bolesti u operacijskoj sali do 2013. god, te  je od iste godine zaposlena u Medicinskoj školi Pula kao nastavnica strukovnih predmeta. U međuvremenu je završila Studij sestrinstva u Zagrebu, pedagoške kompetencije pri Sveučilištu Jurja Dobrile i magisterij Menadžmenta u sestrinstvu pri Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. 2021. godine napredovala je u zvanje nastavnik-mentor. Koordinatorica  je za E medicu i članica  radne skupine za izradu Standarda zanimanja usmjerenja primalja asistent/ica. Voditeljica aktivnosti u projektu 3DforVet, aktivna članica u školskim projektima kao i u projektima K2. Članica  je Hrvatske udruge medicinskih sestara kao i  Hrvatske komore medicinskih sestara.