Janko Žufić: Život je… Strip

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:00 - 10:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 11:00
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 12:00
srijeda 4.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Lokacija:
FOO

Detalji:

Na radionici će se ukratko predstaviti računalne aplikacije za izradu stripa, a potom će se u jednoj od aplikacija izraditi strip. Učenici će na računalu izraditi strip po svojoj želji.

Forma stripa zahtijeva sažeto izražavanje jer u nekoliko kadrova i s vrlo malo teksta treba ispričati cijelu priču. Čitajući (dobre) stripove možemo uživati ne samo u likovno/grafički lijepom izražaju, nego i u savršeno odabranim rečenicama i kadrovima koji  "običan" strip pretvaraju u remek-djela.

Biografija:

Janko Žufić je nastavnik na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti koji održava nastavu iz informatičkih kolegija. Jedan od kolegija na kojem predaje je Web 2.0 alati, u kojem se, između ostalog, obrađuju i alati za izradu stripa.

Autor je knjige „Web 2.0 alati za učitelje“ (2017.) i „Web 2.0 alati za učitelje - alati za izradu stripova, animiranih video zapisa, mentalnih mapa…“ (2020.)

Autor ili koautor je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i inozemnim časopisima, konferencijama i zbornicima radova. Urednik je nekoliko knjiga. Mentor je na 15-ak završnih i diplomskih radova studenata. Bio je voditelj na 80-ak projekata iz područja informatike te zdravstva i socijalne skrbi.