Robert Blagoni: Suživot jezika i zakona

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
FF

Detalji:

Predavanje je posvećeno nedavno aktualiziranoj temi Zakona o hrvatskom jeziku. Nakon najave Matice hrvatske o započetoj izradi novog prijedloga Zakona o hrvatskom jeziku, dnevni je tisak prenio razna i suprotstavljena mišljenja o potrebi, ali i o mogućim sadržajima takvog zakona, kao i činjenice da je Sabor u nekoliko navrata već odbio prijedlog takvog zakona.
Predavanje je artikulirano u nekoliko međusobno povezanih dijelova.

Prvi dio, kroz primjere u zemljama Europe i svijeta, ali i na temelju  iskustava u Hrvatskoj, govori o razlici između zakona o jeziku i jeziku u zakonima te donosi bilancu odnosa između zakona o jeziku i jezicima u zakonima.

Drugi dio želi rasvijetliti prirodu odnosa politike prema jeziku u zakonima koji ga reguliraju.

Treći dio odgovara na pitanje treba li Hrvatskoj Zakon o hrvatskom jeziku i koji su to aspekti jeziče uporabe koje bi taj zakon trebao regulirati.

Biografija:

Robert Blagoni rođen je u Puli. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Puli. Studij Talijanskog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Puli upisao je 1989. godine. Diplomirao je 1994. godine. Nakon završenog studija zaposlio se na Pedagoškom fakultetu u Puli. 1999. godine magistrirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2007. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Na tromeđi čovjeka, jezika i svijeta - Antropolingvističke perspektive jezičnih otoka u Istri i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Radi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U razdoblju od 2008. do 2015. godine radio je kao gostujući profesor na Sveučilištu u Zadru. Objavio je dvije znanstvene monografije, jednu knjigu prijevoda, tri uredničke knjige, 26 znanstvenih radova i 8 stručnih radova u kulturnim časopisima. Svojim je izlaganjima sudjelovao na 34 međunarodna znanstvena skupa u zemlji i inozemstvu.