Moira Buršić, Neven Iveša, Ines Kovačić, Dijana Majstorović, Paolo Paliaga, Emina Pustijanac, Ante Žunec, Martina Gelli: Život od mikro do makro

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 8:00 - 9:00
srijeda 4.5.2022., 8:00 - 9:00
četvrtak 5.5.2022., 8:00 - 9:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Lokacija:
FPZ

Detalji:

Polaznici radionica okupit će se i nakon pozdravnih riječi podijeliti u četiri skupine. Svaka skupina proći će sve radionice.

Nazivi radionica:
1. „Život“ u kamenu
2. Od crnog jajeta do odrasle sipe
3. Embrionalni razvoj morske mačke
4. Život mnogočetinaša u bentosu

Radionica 1.  „Život“ u kamenu

Što su to fosili? Kako oni nastaju? Koju priču „pričaju“? Iako najpoznatiji fosilni ostaci pripadaju dinosaurima, pažljivo će oko u prirodi zamijetiti čitav niz drugih vrsta organizama čiji su ostaci s vremenom ostali sačuvani u kamenu. Na istarskoj obali pronađeni su brojni otisci stopa dinosaura (na otoku Brijuni i na otoku Fenoliga), ali i fosili morskih organizama poput rudista, amonita i oštriga. Na radionici će biti izloženi razni fosili koje će polaznici moći primiti u ruke i barem na trenutak vratiti se u doba kada su dinosauri koračali svijetom.

Radionica 2.  Od crnog jajeta do odrasle sipe.

Sipe (Seppia officinalis) tijekom proljeća polažu svoja crna jaja u grozdaste nakupine na pomorsku floru i sesilnu faunu. Nakon izvaljivanja, mlađ sipe potpuno je razvijena i spremna za samostalni život. Već u najranijim fazama života pokazuje svoje predatorske osobine. Na radionici će se prikazati žive odrasle sipe (mužjak i ženka) te kako ih morfološki razlikovati (rub plaštane peraje i hektokotil). Uz to, bit će prikazana i njihova oplođena jaja te će sudionici radionice imati priliku vidjeti mlađ sipe u jajnom ovoju.

Radionica 3. Embrionalni razvoj morske mačke bljedice

Ribe hrskavičnjače jedinstvene su po svojoj unutrašnjoj oplodnji, sporom spolnom sazrijevanju i malom broju potomaka. Te osobine čine ih iznimno osjetljivim na poremećaje u morskom ekosustavu i većina pripadnika te skupine prema IUCN-u smatra se osjetljivima, odnosno ugroženima. Na radionici će se prikazati žive jedinke morske mačke bljedice (Scyliorhinus canicula) u različitim životnim fazama te pojasniti njihov embrionalni razvoj (kopulacija, sazrijevanje jajeta, stvaranje sirenine torbice pomoću nidamentalne žlijezde, polaganje jajeta, embrionalni razvoj mlade jedinke i izvaljivanje iz jajeta). 

Radionica 4. Život mnogočetinaša u bentosu

Bentos ili morsko dno vrlo je važno stanište u moru,  a na njemu obitavaju brojni morski organizmi. Na radionici će se prikazati morfologija jedne od najbrojnijih skupina organizama koje žive u ovome staništu – mnogočetinašima (Polychaeta). Također, sudionici radionice upoznat će se s njihovim životnim ciklusom, prehranom i zanimljivim načinima razmnožavanja te saznati zašto je važno proučavati upravo ovu skupinu.

Osim ove četiri radionice bit će postavljen i tzv. „mikro kutak“ gdje će se pod mikroskopom moći promatrati sitniji organizmi i njihova građa.

Biografija:

Petra Burić zaposlena je na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski doktorski studij Oceanologije završila je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradila je u suradnji s Centrom za istraživanje mora u Rovinju. Autorica je i koautorica više znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog toksikološkog društva.

Moira Buršić, asistentica  na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Znanost o moru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorski studij Oceanologije pohađala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradila je u suradnji s Centrom za istraživanje mora u Rovinju. Autorica i koautorica je nekoliko knjiga te više znanstvenih radova.

Martina Gelli, stručna suradnica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Trenutno radi na EU projektu „Partnerstva između znanstvenika i ribara.“ Koautorica je nekoliko znanstvenih radova.

Neven Iveša, asistent na Fakultetu prirodnih znanosti u Puli. Poslijediplomski studij pohađao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju izradio je i obranio na Zavodu na ribarstvo, lovstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju. Autor i koautor je nekoliko knjiga te više znanstvenih i stručnih radova. Održao je brojna popularno-stručna predavanja u tuzemstvu i inozemstvu u području ihtiologije te zaštite okoliša i prirode. 

Ines Kovačić zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Znanost o moru. Vanjski je suradnik Centra za istraživanje mora u Rovinju. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog toksikološkog društva.

Dijana Majstorović, viši predavač na Stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Članica  Hrvatske komore medicinskih sestara i International Society of Nurses in Genetics.

Emina Pustijanac dekanica je Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Vanjski je suradnik Centra za istraživanje mora u Rovinju. Autorica i koautorica je više znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva.

Ante Žunec, stručni suradnik Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Trenutno je u procesu izrade doktorske disertacije na temu faune mnogočetinaša na Doktorskom studiju Oceanologije u Zagrebu. Koautor je više znanstvenih radova.