Tino Krelja, Mauro Maretić: Tehničke karakteristike za kvalitetniji život

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 13:15 - 14:15

Organizator:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TŠP

Detalji:

Razvojem tehnologije produljuje se životni vijek, kvaliteta života postaje sve bolja. Pravilno dimenzioniranom rasvjetnom tehnikom moguće je postići ugodniji ambijent za boravak.

U ovom radu naglasak će biti na parametrima pri odabiru rasvjete u korist kvalitete života čovjeka.

Biografija:

Tino Krelja, rođen 1988. godine u Puli. Osnovnu školu pohađao je u Puli, a 2001. godine upisao je Tehničku školu, smjer Elektrotehničar. Maturirao je 2006. i upisao je preddiplomski stručni studij na Visokoj tehničkoj školi u Puli - Politehnički studij. Od 2007. do 2009. godine radi kao demonstrator na predmetu Elektrotehnika. 2009. godine diplomirao je na predmetu Elektrotehnike te stekao zvanje stručni prvostupnik inženjer politehnike.  U rujnu 2010. godine zapošljava se u Tehničkoj školi u Puli kao  nastavnik praktične nastave. 2012.  godine na Pedagoškom fakultetu u Puli odslušao je i položio pedagošku grupu predmeta te iste godine položio stručni ispit. 2013. godine završio je specijalistički stručni studij na Politehnici u Puli i stekao zvanje stručni specijalist upravljanja procesima. 2013. godine sudionik je na projektu SMILE in VET, kod izrade kurikuluma za predmet Pametne kuće. Iste je godine sudjelovao u projekt MESA, u kojem  je izrađen električni automobil (bagi). Od 2018. godine sudionik je projekta 3D for VET, projekt koji se bavi 3D tehnologijama. Od 2019. izabran je u nastavno zvanje mentora.