Mauro Maretić, Tino Krelja: Tehnologija u funkciji poboljšanja kvalitete života - Materijali za izradu ortodontskih žica

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:25 - 13:25

Organizator:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TŠP

Detalji:

Kvaliteta života umnogome ovisi o zdravlju i estetici pojedinaca. Zubi objedinjuju  ta dva elementa. Ortodontske žice predstavljaju bitan element u povećanju kvalitete života  U ovom radu naglasak će biti na svojstvima metala koji se koriste u izradi ortodontskih žica, te tehnologijama koje se primjenjuju za poboljšanje tih svojstava.

Biografija:

Mauro Maretić rođen  je 1967. godine u Puli. Osnovnu školu pohađao je u Puli, a 1984. godine upisao je Tehničku školu Pula, smjer Mehaničar za električne sklopne aparate i uređaje. Maturirao je 1986. godine i nakon odsluženog vojnog roka 1987. upisao je sveučilišni dodiplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je na proizvodnom smjeru u rujnu 1996. godine s radom Nitriranje, te stekao zvanje diplomirani inženjer strojarstva. U ožujku 1997. godine stalno se zapošljava u Tehničkoj školi u Puli kao nastavnik strojarske grupe predmeta. Tijekom 1998. i 1999. godine na Pedagoškom fakultetu u Puli odslušao je i položio pedagošku grupu predmeta, a 2000. godine položio je stručni ispit, čime je stekao sve uvjete za rad u srednjoj školi. Osim vođenja teoretske nastave, bio je voditelj učionice za automatiku. Od 2002. do 2006. godine bio je voditelj Aktiva strojarstva, brodogradnje i metalurgije za Istarsku županiju. Tijekom rada u školi bio je polaznik sljedećih seminara s ciljem nastavno-stručnog usavršavanja: Upravljanje NC i CNC tehnikom, Mjerenje i kontrola, kontrola kvalitete, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz osnova regulacije, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz elektropneumatskih upravljanja, Automatsko vođenje procesa, Priprema i izvođenje nastave i vježbi iz hidraulike, Osnovni radni tečaj iz CNC tokarenja. 2005. i 2006. godine radio je kao vanjski suradnik u obrazovanju odraslih. Od kolovoza 2005. do siječnja 2019. vanjski je suradnik Visoke tehničke škole u Puli na predmetima Tehnika materijala I i II, te Karakterizacija materijala. U siječnju 2007. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci upisuje poslijediplomski doktorski studij, modul Proizvodno strojarstvo. 2013. godine sudionik je na projektu SMILE in VET, kod izrade kurikuluma za predmet Pametne kuće. Od 2014. godine bio je sudionik na projektima Optimisation and Modelling of Thermal Processes of Materials i Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala. 2017. godine obranio je doktorsku disertaciju. Od 2019. godine izabran je u nastavno zvanje mentora.