Filip Šugar, Robert Šverko: Izrada bioprintanih organa – budućnost spašavanja života

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TŠP

Detalji:

Predavanje za učenike srednjih škola: Upoznavanje s primjenom aditivnih tehnologija u medicini za bioprintanje organa/tkiva u svrhu transplantacije i spašavanja života ljudi. 

Biografija:

Filip Šugar, od 2016. godine nastavnik strojarske grupe predmeta u Tehničkoj školi u Puli, trenutnog zvanja nastavnik – mentor. Završio je srednju Tehničku školu u Puli (u kojoj danas  predaje), smjera Elektrotehničar. Završio je Tehnički fakultet u Rijeci, smjer Inženjerstvo materijala. S radom u obrazovanju započeo je još kao student na drugoj godini fakulteta i to predajući u Prvoj privatnoj osnovnoj školi Juraj Dobrila s p. j. Pula kao suradnik u nastavi, kao i na brojnim zamjenama u školstvu.  Dio svog radnog vijeka proveo je kao konstruktor/projektant u firmi CADCON d.o.o., te je kao vanjski suradnik predavao na tehničkom odsjeku Proizvodnog strojarstva u Puli kao asistent na predmetu Elementi strojeva I i II.  Svojim radom u školi sudjelovao je u nizu projekata, a posebno je zainteresiran za edukaciju i promoviranje novih, inovativnih načina proizvodnje koristeći aditivne tehnologije.