Vedrana Špada, Josipa Bilić, Ivan Pentek: Život u suvremenom laboratoriju

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 11:00
utorak 3.5.2022., 10:00 - 11:00
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 11:00
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija:
MET

Detalji:

U akreditiranom ispitnom laboratoriju Centra za istraživanje METRIS, studenti, učenici i predškolci moći će se upoznati sa ŽIVOTOM znanstvenika u laboratoriju. Kroz stručno vodstvo dobit će vrijedne spoznaje o mogućnostima zapošljavanja u laboratoriju po završetku fakulteta u području STEM-a, zatim će saznati što znači biti znanstvenik i čime se znanstvenici u području tehničkih znanosti bave, što istražuju, kojom opremom se služe, kako mogu biti na usluzi gospodarstvu kroz istraživanje, razvoj i inovacije, kako moraju surađivati na EU projektima za dobrobit svoje okoline. Studenti, đaci i predškolci će, u skladu sa svojim mogućnostima, zaviriti kroz mikroskope i postati znanstvenici bar na tren. Vidjet će ŽIVOT pod mikroskopom, a nastavno, na 135. obljetnicu  godine rođenja Lavoslava Ružičke, pogledat će kratku interaktivnu izložbu o njegovu liku i djelu.

Biografija:

Vedrana Špada je doktorica tehničkih znanosti iz polja strojarstva te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (docentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 15 godina radnog iskustva, od čega 13 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i u provedbi europskih projekata. Upraviteljica je kvalitete METRIS-a prema sustavu upravljanja HRN EN ISO/IEC 17025 i ujedno voditeljica Centra za istraživanje METRIS Istarskog veleučilišta. Članica je Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva kemičara i kemijskih inženjera, Hrvatskog društva za zaštitu materijala i Hrvatskog kemijskog društva. Educirana je za rad prema hrvatskim i europskim normama kvalitete te za rad na opremi koju koristi Centar. Radila je i na projektima zaštite okoliša, sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te je radila na projektima obrade otpadnih voda. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.

Josipa Bilić je magistra inženjerka molekularne biotehnologije i voditeljica Biotehničkog odjela s 9 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije, a njena područja rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. Educirana je za pripremu i implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije, sudjelovala je u pripremi i implementaciji raznih istraživačkih projekata iz različitih EU i nacionalnih programa.

Ivan Pentek je magistar inženjer strojarstva zaposlen na Istarskom veleučilištu kao asistent za nastavu, te kao djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Njegova područja rada su ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno ispitivanje na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu.