ČAROBNI SVIJET ČOKOLADE, Svjetlana Škrabal

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 9:45 - 10:30

Mjesto održavanja:
Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, Požega

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
FTRR Praktikum


Kratice lokacija:

Mjesta događanja:
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5

Organizator u Požegi:
PDP - Povijesno društvo Požega, Kneza Domagoja 23
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5