PSIHOLOŠKI EKSPERIMENT KAO TEHNIKA KOJA PROUČAVA POJEDINCA U DRUŠTVU, Marija Krip, Lidija Budimir, Lea Diklić

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 9:00 - 9:45

Mjesto održavanja:
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, Ratarnička 3, Požega

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
PPŠ


Kratice lokacija:

Mjesta događanja:
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5

Organizator u Požegi:
PDP - Povijesno društvo Požega, Kneza Domagoja 23
OŠDC - Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Slavonska 8
OŠAK - Osnovna škola Antuna Kanižlića, Antuna Kanižlića 2
OŠJK - Osnovna škola Julija Kempfa, Franje Tuđmana 2
KG - Katolička gimnazija u Požegi, Pape Ivana Pavla II. 6
GMP - Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 5