Glazbeni život Osijeka u 19. stoljeću, Jasna Šulentić Begić, Ivana Pušić, Jasminka Pušić, Amir Begić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:45 - 11:30

Organizator:
Glazbena škola Franje Kuhača, Trg Svetog Trojstva 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
GŠFK

Detalji:

Svrha radionice je upoznati učenike sa skladateljima i glazbenicima Osijeka koji su djelovali u 19. stoljeću, odnosno oni koji su rođenjem i/ili djelovanjem vezani uz Osijek, a oni su: Ivan Nepomuk Hummel, Pajo Kolarić, Franjo Ksaver Kuhač, Adela Deszaty, Dragutin Karlo Trischler, Anka Elizabeta, Amalija Barbot-Krežma, Franjo Krežma, Ljudevit Lujo Svećenski i Vladimir Josip Viktor Hafner. U Osijeku se u 19. stoljeću odvijao intenzivan glazbeni život koji se ogledao kroz osnivanje glazbenih i pjevačkih društava, organiziranje koncerata, kazališnih predstava i balova. Glazba se njegovala i u samostanima i crkvama te u domovima vojnih i građanskih uglednika. Cilj radionice je privući pozornost učenika na važnost očuvanja glazbene baštine. Učenjem o kulturnoj baštini i bavljenjem umjetnošću te stjecanjem umjetničkih vještina učenici stječu svijest o potrebi očuvanja kulturne baštine i cijenjena iste.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

e-mail: jsulentic-begic@aukos.hr

mob.: 098 270 329

web: https://www.bib.irb.hr/profile/24832

Jasna Šulentić Begić rođena je u Osijeku. Diplomirala je na studiju Glazbene kulture 1991., 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a 2013. doktorirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. Od 1992. do 2008. bila je uposlena u OŠ Franje Krežme u Osijeku i I. gimnaziji u Osijeku, a od 2008. do 2016. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku gdje je izvodila nastavu glazbenih kolegija za buduće učitelje primarnog obrazovanja. U srpnju 2016. godine prelazi na Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje izvodi nastavu glazbeno-pedagoških predmeta. Objavila je dvije autorske i jednu korautorsku knjigu te sedamdesetak radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) "Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju". Trenutno je voditeljica internog projekta Akademije za umjetnost i kulturu pod nazivom "Cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika glazbe".

 

Ivana Pušić, nasl. ass., doktorandica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, OŠ Ivana Kozarca Županja

e-mail: ivana.pusic5@skole.hr; mob.: 097 774 9575

web: https://scholar.google.hr/citations?user=qrF5jroAAAAJ&hl=hr

Ivana Pušić rođena je 13. 11. 1994. u Osijeku. Godine 2017. završila je preddiplomski sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a 2018. je diplomirala te stekla akademski stupaj magistre glazbene pedagogije. Prvo radno iskustvo stječe iste godine radom u II. gimnaziji Osijek (ožujak-lipanj), a od studenog 2018. do danas zaposlena je na mjestu učiteljice Glazbene kulture u Osnovnoj školi Ivana Kozarca u Županji. Stručni ispit položila je u veljači 2020. godine Od 2022. godine vanjska je suradnica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u zvanju asistentice za kolegij Pedagoška praksa TGPTM. Dobitnica je Rektorove nagrade i Dekaničine nagrade (2017.) te Sveučilišne stipendije za izvrsnost (2015. - 2018.). Tijekom studija sudjelovala je na radionicama i projektima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Studentica je prve godine Poslijediplomskog insterdisciplinarnog sveučilišnog studija Kultura i umjetnost na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 

Jasminka Pušić, prof., Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

e-mail: jasminkapusic@gmail.com; mob.: 091 366 7679

Jasminka Pušić studij Glazbene kulture završila je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Godine 1979. zaposlila se u Osnovnoj glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima kao nastavnik Harmonike, Klavira i Solfeggia. Od 1986. godine radi u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Posljednjih petnaest godina predaje Početnički solfeggio i Sofeggio u osnovnoj glazbenoj školi. Godine 2019. napreduje u zvanje učitelja mentora. Kao nastavak Solfeggia vodi učenike na regionalna, državna i međunarodna natjecanja i osnivač je školskog natjecanja Tonika, Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku. Održava mentorske poduke studentima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku iz kolegija Pedagoška praksa za predmet Solfeggio. Sudjeluje u kulturnom životu grada i vodi zbor Početničkog solfeggia.

 

Doc. dr. sc. Amir Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

e-mail: abegic@aukos.hr; mob.: 098 270 259

web: https://www.bib.irb.hr/profile/32445

Amir Begić rođen je u Osijeku. Diplomirao je u srpnju 1991. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje profesora glazbene kulture. Godine 2017. obranio je doktorsku disertaciju na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od godine 1987. do 1992. bio je zaposlen u Glazbenoj školi u Donjem Miholjcu u kojoj je poučavao gitaru i solfeggio. Od godine 1992. do 2014. bio je nastavnik Glazbene umjetnosti i voditelj pjevačkog zbora u I. gimnaziji u Osijeku. Od 2014. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Objavio je jedno koatorsku knjigu te objavljuje radove u glazbenopedagoškim i pedagoškim časopisima. Sudjeluje kao izlagač na domaćim i međunarodnim zananstvenim i stručnim skupovima. Bio je suradnik znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) "Razvoj kompetencija studenata za proučavanje glazbe na učiteljskom studiju" te je trenutno suradnik internog projekta Akademije za umjetnost i kulturu pod nazivom "Cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika glazbe".