mr. sc. Frano Mika:
Kultura sigurnosti na radnom mjestu: Uloga leadera

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 19:00 - 0:00

Mjesto održavanja:
Udruga "Kulturni front", M. Tita 42, Opatija

Vrsta događanja:
Otvaranje festivala; Predavanje (dio programa Coffeehouse debates)

Publika:
opća populacija

Lokacija (prostorija):
prostor Udruge "Kulturni front"

Detalji

Što je to "kultura" i jesmo li zadovoljni kulturom koja nas okružuje i u kojoj živimo? Ako kulturu shvatimo kao način življenja i ponašanja u određenom okruženju, onda moramo shvatiti i što uzrokuje načine ponašanja u njemu, te kako se ona mijenjaju sa promjenom percepcije njihovih posljedica. A ako želimo pokrenuti neke promjene u kulturi, onda to mora krenuti od pojedinca koji imaju jasne stavove o cilju koje žele postići i koji su odlučni u tom procesu promjena. Jednom riječju, promjene kreću od leadera. Koje su njihove karakteristike, kako utječu na okolinu, a kako okolina utječe na njih pitanja su na koja sigurno ima više odgovora i mišljenja. Uz prikaz razmišljanja o gore navedenim temama, razgovor i debata koji će slijediti no su što potiče kulturu razgovora, razmjene iskustava, širenje znanja i toleranciju među ljudima.

Biografija:

Frano Mika je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska) i Državnom sveučilištu u Milanu (Italija). Magistrirao je hitnu medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) te e-zdravstvo na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta Camerino (Italija).
U više od 35 godina prakse, radio je na i posjetio sve kontinente obavljajući poslove vezane uz zdravstvenu skrb, vođenje sigurnosti na radu, zaštite okoliše i održivog razvoja, te usko surađivao s odjelom ljudskih potencijala u razvoju zaposlenika.
Trenutačno zauzima poziciju Rukovoditelja odjela sistema u zdravstvu jedne multinacionalne kompanije.
Također je ugovorni profesor na poslijediplomskom magistarskom studiju telemedicine i telefarmacije u industriji nafte i plina (MIOGATE) na Sveučilištu Camerino, te pozvani predavač na poslijediplomskom studiju “Sigurnost na radu i zaštita okoliša u industriji nafte i plina” na Sveučilištu Alma Mater Studiorum u Bologni (Italija). Imao je aktivnu ulogu u razvoju i realizaciji programa Liderstva u zdravlju i sigurnosti. Objavio i predstavio više od 50 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama i časopisima koji se bave ponašanjem u sigurnosti, hitnom medicinom, zaštitom na radu i e-medicinom.