Mala škola pivarstva, voditelji: Ivana Čosić i Goran Šarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
radionica *

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

NAPOMENA: prethodna najava na mail ivana.cosic@vuka.hr do 25.4.2023.

Lokacija (prostorija):
Pivovara

Detalji

Edukativna radionica pod nazivom Mala škola pivarstva ima za cilj učenicima srednjih škola te odrasloj populaciji predočiti proces proizvodnje piva. Uz interaktivnu edukaciju tehnološkog procesa proizvodnje, sudionici će biti upoznati i s važnosti praćenja parametara kontrole kvalitete tijekom procesa proizvodnje. Uz stručni nadzor, imat će priliku samostalno odrediti pojedine parametre koji imaju direktan utjecaj na kakvoću piva.

Biografija:

dr. sc. Ivana Ćosić, rođena je 05.05.1984. god u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. U želji za znanstvenim doprinosom realnom sektoru radila je u Zagrebačkoj pivovari d.o.o. u Odjelu kontrole kvalitete na poziciji rukovoditelja laboratorija za kontrolu kvalitete. Na Veleučilištu u Karlovcu, Odjelu prehrambene tehnologije zaposlena je od lipnja 2021. god kao istraživač i voditeljica laboratorija za analize hrane s naglaskom na pivarstvo.

 

dr. sc. Goran Šarić je rođen 14.12.1977. godine u Čakovcu gdje je završio osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu u Varaždinu, smjer Farmaceutski tehničar, upisuje 1992. godine dok 1996. godine upisuje studij Prehrambene tehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2002. godine te se dvije godine kasnije zapošljava kao znanstveni novak u Laboratoriju za Kontrolu Kvalitete na istom fakultetu. Doktorirao je 2011. godine sa temom “Flavonoidi u medu – udjel i promjene tijekom skladištenja te njihov utjecaj na antioksidacijska svojstva meda”. 2014. godine odlazi sa fakulteta i zapošljava se na Veleučilištu u Karlovcu gdje preuzima većinu stručnih kolegija na studiju pivarstva. Voditelj je Veleučilišne pivovare te je na taj način direktno uključen u suradnju sa komercijalnim pivovarama te je uz to i voditelj istraživačkog tima na Veleučilištu u Karlovcu. Znanstveni interesi su mu promjene u pivu tijekom skladištenja, senzorska svojstva i karakteristike piva te poglavito nusproizvodi pivarske industrije te mogućnosti njihovog iskorištavanja.

dr. sc. Ines Cindrić, prof. v. š., rođena 1979. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u području prirodnih znanosti , polje kemija. Na Veleučilištu u Karlovcu zaposlena je od 2007 godine. Područje znanstvenog/stručnog interesa fokusirano je prema zelenim tehnologijama u obradi otpadnih voda te iskorištavanju nusprodukta agro-prehrambene industrije. Od 2012.godine aktivno sudjeluje na promicanju prirodnih znanosti kod najmlađih uzrasta.