Život jednog metala- biti vrijedan, rijedak, težak ili esencijalan?, voditeljica: Jasna Halambek

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Atrij znanja

Detalji

Razvoj čovječanstva, ali i razvoj svih živih bića nije moguć bez metala. Od 118 poznatih kemijskih elemenata, čak 91 ubraja se u metale. Neke metale koristimo svakodnevno, neki su neophodni za normalno funkcioniranje organizma, dok drugi mogu predstavljati ozbiljan rizik za naše zdravlje. Isto tako, bez određenih metala ne možemo očekivati daljnji razvoj civilizacije i znanosti. Kroz interaktivno predavanje dati će se kratki pregled osnovnih skupina metala, od njihovog pronalaska, do konačne uporabe u svakodnevnom životu i njihovog utjecaja na živi svijet.

 

Biografija:

dr.sc. Jasna Halambek rođena je 07.07. 1979. godine u Sisku. Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Sinteza i evaluacija biološki aktivnih heterocikličkih spojeva kao inhibitora korozije'' obranila je 2011. godine. 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik iz područja Prirodnih znanosti, polja Kemija.  Od 2002. do 2014. godine bila je zaposlena  na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je na Veleučilištu u Karlovcu, gdje je 2020. godine izabrana u zvanje višeg predavača iz Prirodnih znanosti, polja Kemija. Nositelj je kolegija Opća i anorganska kemija, Fizikalna kemija, Analitička kemija, Kemijsko biološke opasnosti i Zaštita modificiranjem površine. Područje znanstvenog interesa je ispitivanje zelenih inhibitora korozije metala, te primjena alternativnih adsorbenasa za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda.