Radionica izrade marketing plana, voditeljica: Tihana Cegur Radović

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 15:45 - 16:30

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
VUKA - učionica

Detalji

U sklopu radionice objasnit će se proces izrade marketing plana. Prva faza izrade  marketing plana je analiza stanja. Analizirat će se ponuda, konkurencija, tržište, elementi marketing miksa i izraditi SWOT analiza. U drugoj fazi utvrdit će se ciljno tržište, definirali marketinški ciljevi i pozicionirati proizvod na tržištu. Na kraju u trećoj fazi će se oblikovati marketinški miks koji se sastoji od proizvoda, cijene, distribucije i prodaje te promocije.

Biografija:

dr. sc. Tihana Cegur Radović viši je predavač iz marketinške skupine predmeta, poslovanja ugostiteljskih poduzeća i istraživanja tržišta  na Poslovnom odjelu Veleučilišta u Karlovcu. Znanstveni interes koncentrirala  je na izučavanje trendova  u marketingu u području marketinga u turizmu i ugostiteljstvu, strateškog marketinga, okolišno prihvatljivog ponašanja, turističkog doživljaja, zadovoljstva i lojalnosti turista, motiva dolazaka posjetitelja na manifestacije te kamping turizma. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova. Rezultate svojih istraživanja prezentira na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima  i u znanstvenim časopisima. Bila je angažirana na nekoliko projekata u izradi marketinških strategija te provođenju istraživanja tržišta.

 

Napomena:

predavaonica 2/1 na prvom katu

Tihana Cegur Radović, viši predavač, tcradovic@vuka.hr