Od elektrona do Higgsovog bozona: što određuje masu tvari?, voditeljIca: Anamarija Kirin

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija

Lokacija (prostorija):
VUKA - učionica

Detalji

Sav živi svijet izgrađen je od molekula. Molekule se sastoje od atoma. Iako grčka riječ atomos, po kojoj je atom dobio ime, znači nedjeljiv, danas znamo da se atom sastoji od elektrona, protona i neutrona. Jesu li ove tri čestice elementarne ili se one mogu dalje dijeliti? Postoje li uz njih i neke druge čestice? Kao što već sam naslov daje naslutiti, postoji cijeli niz elementarnih i složenih čestica potpuno različitih obilježja. Predavanje daje uvid u njihova svojstva te odgovara na pitanje zašto Higgsov bozon, iako odgovoran za masu fermiona, ipak ne određuje masu tvari.

Biografija:

dr.sc.Anamarija Kirin rođena je 1988. godine u Karlovcu gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Karlovac. Nakon završetka srednje škole 2007. godine upisuje se na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. godine diplomirala. Iste godine upisuje poslijediplomski studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U akademskoj godini 2012./2013. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održava vježbe iz kolegija iz područja fizike. 2015. godine zapošljava se na Veleučilištu u Karlovcu gdje danas radi kao predavač. Doktorirala je 2021. godine. Bavi se istraživanjem utjecaja koroninih izbačaja na tok galaktičkih kozmičkih zraka.

Napomena:

predavaonica P 3/2 na drugom katu

Anamarija Kirin, akirin@vuka.hr