Možemo li živjeti bez metala?, voditeljica: Jasna Halambek

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:45 - 10:45

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
VUKA - učionica

Detalji

Možemo li uopće zamisliti život u kojem nema niti jednog metala i da li je život uopće moguć bez metala u našem organizmu? U kojem obliku se koriste u svakodnevnom životu, a u kojem obliku se nalaze u našem tijelu? Bez kojih metala ne možemo očekivati daljnji razvoj civilizacije i znanosti? Koji metali su neophodni za ljudski organizam, a koji predstavljaju rizik za naše zdravlje? Na koji način ih unosimo u naš organizam? Na sva ova pitanja pokušati će se odgovoriti i raspraviti sa sudionicima predavanja.

 

Biografija:

dr.sc. Jasna Halambek rođena je 07.07. 1979. godine u Sisku. Doktorsku disertaciju pod naslovom ''Sinteza i evaluacija biološki aktivnih heterocikličkih spojeva kao inhibitora korozije'' obranila je 2011. godine. 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik iz područja Prirodnih znanosti, polja Kemija.  Od 2002. do 2014. godine bila je zaposlena  na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je na Veleučilištu u Karlovcu, gdje je 2020. godine izabrana u zvanje višeg predavača iz Prirodnih znanosti, polja Kemija. Nositelj je kolegija Opća i anorganska kemija, Fizikalna kemija, Analitička kemija, Kemijsko biološke opasnosti i Zaštita modificiranjem površine. Područje znanstvenog interesa je ispitivanje zelenih inhibitora korozije metala, te primjena alternativnih adsorbenasa za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda.

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Halambek,%20Jasna%20%2821823%29|text|profile

 

Napomena:

predavaonica P 3/1 na prvom katu

Jasna Halambek, jasna.halambek@vuka.hr