Uloga mentora u razvoju mladog znanstvenika, voditelj: Igor Peternel

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
VUKA - učionica

Biografija:

dr.sc. Igor Peternel, rođen je 20. srpnja 1972. u Zagrebu. Diplomirao je 2001. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Od ožujka 2002. zaposlen je kao znanstveni novak na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Disertaciju pod naslovom «Razgradnja organskih onečišćivala visokonaponskim električnim izbojem i UV zračenjem» obranio je u srpnju 2008. U okviru američko-hrvatskog projekta boravio je na ''Department of Chemical and Biomedical Engineering, College of Engineering'', FAMU-FSU, Tallahassee, SAD. Kao potpredsjednik  Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i kao stručnjak iz područja zaštite okoliša koordinator je i voditelj stručnog projekta: „Druga generacija reciklaže primarnog otpada“(C 11.1.).

Napomena:

predavaonica 5/1 na prvom katu

 Igor Peternel, ipeternel@vuka.hr,