Da li se pivo proizvodi od hmelja?
– šetnja kroz mini pivovaru, voditelj: Goran Šarić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J. J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
VUKA - mini pivovara

Detalji

Prezentacija će se odviti u procesnom pivarskom praktikumu tj. Veleučilišnoj pivovari. Praktikum je opremljen sa svom potrebnom opremom za proizvodnju piva koju će voditelj radionice pokazati te na zabavan i popularan način opisati cjelokupni proces proizvodnje piva. Polaznici će se upoznati sa osnovnim sirovinama potrebnim za proizvodnju piva te će ih moći i probati.

Drugi dio prezentacije će se održati u fizikalno kemijskom laboratoriju za analize hrane s naglaskom na pivarstvo.Laboratorij je opremljen najsuvremenijom, sofisticiranom opremom za provedbu kvalitativnih i kvantitativnih analiza sirovina, proizvoda tijekom procesa proizvodnje i gotovih proizvoda. Polaznici će dobiti uvid u važnost provođenja kontrole kvalitete sirovina i proizvoda te vidjeti način provođenja određenih analiza.

 

Biografija:

dr. sc. Goran Šarić rođen je 1977. godine u Čakovcu gdje je završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu u Varaždinu, smjer Farmaceutski tehničar, upisuje 1992. godine dok 1996. godine upisuje studij Prehrambene tehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2002. godine te se dvije godine kasnije zapošljava kao znanstveni novak u Laboratoriju za Kontrolu Kvalitete na istom fakultetu. Doktorirao je 2011. godine sa temom “Flavonoidi u medu – udjel i promjene tijekom skladištenja te njihov utjecaj na antioksidacijska svojstva meda”. 2014. godine odlazi sa fakulteta i zapošljava se na Veleučilištu u Karlovcu gdje preuzima većinu stručnih kolegija na studiju pivarstva. Voditelj je Veleučilišne pivovare te je na taj način direktno uključen u suradnju sa komercijalnim pivovarama te je uz to i voditelj istraživačkog tima na Veleučilištu u Karlovcu. Znanstveni interesi su mu promjene u pivu tijekom skladištenja, senzorska svojstva i karakteristike piva te poglavito nusproizvodi pivarske industrije te mogućnosti njihovog iskorištavanja.

dr. sc. Ivana Ćosić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu. Srednju Kemijsku i geološku tehničku školu upisuje 1998 godine, dok Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2002, a završava ga 2008 godine. Po završetku studija zapošljava se na radno mjesto asistenta na istom Fakultetu te upisuje poslijediplomski doktorski studij koji završava 2015 godine. Želeći svoja znanja i vještine iskusiti u realnom sektoru, 2016 godine se zapošljava u Zagrebačkoj pivovari d.o.o. gdje je vodila laboratorije za kontrolu kvalitete što uključuje fizikalno kemijski, mikrobiološki i senzorski laboratorij. U želji za sjedinjenjem realnog sektora i znanosti te prenošenja stečenih znanja i vještina, 2021. se zapošljava na mjesto voditeljice fizikalno kemijskog laboratorija za analizu hrane, Veleučilišta u Karlovcu. Uz suradnju i pružanje podrške  komercijalnim pivovarama sudjeluje i u nastavnim aktivnostima.

 

Napomena:

pivovara

Goran Šarić, gsaric@vuka.hr

 

fizikalno kemijski laboratorij u prizemlju glavne zgrade

Ivana Ćosić, icosic@vuka.hr