Daske koje život znače Voditelj: Sanja Vrcić-Mataija, Jasminka Brala-Mudrovčić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 8:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12

Vrsta događanja:
Predavanje, igrokaz

Publika:
osnovna škola i studenti

Lokacija (prostorija):
SNG

Detalji

Studenti Odjela za nastavničke studije u Gospiću izvest će pet lutkarskih predstava djeci osnovnoškolskog uzrasta i na taj im način predstaviti lutkarstvo kao umjetnički izričaj i proces dramatizacije izabranih književnih djela koja pripadaju različitim žanrovima. Umjetnička obrada napravljena je na basnama, bajkama i pripovijetkama koje su uprizorene. Kratko izlaganje o lutkarskim aktivnostima studenata na Odjelu doprinijet će stvaranju cjelovite slike gospićkog lutkarstva.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija zaposlena je na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru. Nositeljica je kolegija iz dječje književnosti, medijske i scenske kulture. Sudjelovala je u organiziranju nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova kao i u uređivanju nekoliko zbornika radova i leksikografskih izdanja. Predmet su njezinog znanstvenog interesa književno-teorijski i književno-povijesni pristup proučavanju hrvatske dječje književnosti, pitanjima zavičajnosti u jeziku i književnosti te kulturološkim osobitostima zavičajnosti u kontekstu globalizacijskih promjena. Suautorica je znanstvene monografije Tragom ličke zavičajnosti, autorica znanstvene monografije Hrvatski realistički dječji roman (1991.-2001.) te suurednica  monografije 100 godina učiteljskog obrazovanja u Gospiću. Bila je suradnica na nekoliko projekata.Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.
Izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić – diplomirala je na Sveučilištu u Splitu hrvatski jezik i književnost, a magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Kao izvanredna profesorica zaposlena je na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. Autorica je znanstvene monografije Putevima hedonizma (Komediografski rad Milana Begovića) te niza poglavlja u raznorodnim knjigama, znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bila je suradnica na nekoliko projekata. Članica je Katedre Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta, Matice hrvatske i zastupnica Ličko-senjske županije u Društvu profesora hrvatskoga jezika.