Životni ciklus obrazovnoga proizvoda u kontekstu marketinškoga spleta, voditelji: Izv. prof. dr. sc. Josip Miletić, Izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala Mudrovčić

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:30 - 12:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
studenti

Lokacija (prostorija):
SNG

Detalji

Studentima druge godine učiteljskog studija na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću držat će se online predavanje Životni ciklus obrazvnoga proizvoda u kontekstu marketinškoga spleta.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić – diplomirala je na Sveučilištu u Splitu hrvatski jezik i književnost, a magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Kao izvanredna profesorica zaposlena je na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. Autorica je znanstvene monografije Putevima hedonizma (Komediografski rad Milana Begovića) te niza poglavlja u raznorodnim knjigama, znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bila je suradnica na nekoliko projekata. Članica je Katedre Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta, Matice hrvatske i zastupnica Ličko-senjske županije u Društvu profesora hrvatskoga jezika.

Izv. prof.. dr. sc. Josip Miletić rođen je 7. svibnja 1970. u Zadru. Diplomirao je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao je na znanstvenome poslijediplomskom studiju Kroatistika – smjer hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na znanstvenome poslijediplomskom studiju iz poslovne ekonomije Teorija i politika marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru. Izvodi nastavu iz kolegija: Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika, Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika i Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja. Na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru izvodio je nastavu iz kolegija Marketing, Marketing menadžment i Upravljanje markom. Surađivao u više znanstvenih projekata, npr. Hrvatsko pravno nazivlje, Dijalektologija hrvatskog jezika, Usmeno–književna baština zadarskog područja.