Psihologija kroz život pojedinca, voditeljica: Anela Nikčević-Milković, Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
OŠ dr. Jure Turića, Gospić

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija (prostorija):
OŠJT

Detalji

U okviru radionice pod krovnim nazivom "Psihologija kroz život pojedinca" održati će se pet kraćih radionica na teme: Tko sam ja?, Kako se bolje osjećati, Moji odnosi s prijateljima i vršnjacima, Moja budućnost i Škola te kako je preživjeti. Radionice će voditi po četiri studenta treće godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću te će ih pripremiti prema literaturi popularne psihologije za tinejdžere.  

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Dr. A. Starčevića 12, 53 000 Gospić
amilkovic@unizd.hr

Studij psihologije završila je 1996., magistrirala 2008., a doktorirala 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. radi na visokom školstvu najprije na Sveučilištu u Rijeci, a od  2011. na Sveučilištu u Zadru. Nositeljica je kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija učenja i poučavanja, Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Trening socijalnih vještina, Emocionalna inteligencija, Nasilje nad i među djecom, Odgoj i obrazovanje darovitih učenika, Psihologija obitelji i roditeljstva, Rad s djecom s teškoćama u razvoju, Psihologija komuniciranja i Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju. Nastavnica je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru. Objavila je knjigu Rizični i zaštitni čimbenici poremećaja u ponašanju kod adolescenata, 50 znanstvenih i stručnih članaka, 2 poglavlja u knjigama, autorica je 2 nacionalna stručna elaborata i suradnica na 1 UNICEF-ovom priručniku. Priopćenjima je sudjelovala na oko 80 znanstveno-stručnih skupova. Sudjelovala je u 5 znanstvenih projekata, 4 projekta financiranih iz fondova EU-e i 15 stručnih projekata. Bila je mentorica u 64 diplomska rada. Kao pozvana predavačica održala je cijeli niz predavanja i radionica.  Dobitnica je stručne nagrade Priznanje UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje za izniman doprinos i dugogodišnji rad na prevenciji i intervenciji protiv nasilja među djecom i mladima. Recenzirala je mnoge članke, poglavlja u knjigama, priručnike i stručne projekte. Obavljala je niz funkcija. Članica je Društva psihologa Hrvatske i Hrvatske psihološke komore.