Suživot hrvatskog i engleskog jezika u digitalnom dobu, voditelji: izv.prof.dr.sc. Katica Balenović, Jakov Proroković

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 10:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, dr. Ante Starčevića 12

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
osnovna škola, studenti i opća populacija

Lokacija (prostorija):
SNG

Detalji

U jeziku digitalnih medija u Hrvatskoj očigledan je suživot dvaju jezika (engleskog i hrvatskog) kojega obilježava kratkoća, kovanje novih riječi, česta uporaba žargona i kratica, najčešće nastalih iz engleskog jezika kao jezika suvremene tehnologije. Cilj predavanja i radionice je potaknuti studente na kritičko promišljanje o uporabi engleski riječi i izraza u hrvatskom jeziku. Studenti učiteljskog studija će, vodeći se uputama mentora izv.prof.dr.sc. Katice Balenović i Jakova Prorokovića, mag.philol.angl., prethodnim timskim radom istražiti jezik medija, jezik videoigara i jezik svakodnevne komunikacije, zabilježiti riječi i izraze u kojima se očituje suživot dvaju jezika, istražiti razumijevanje istih kao i predložiti hrvatske inačice engleskih riječi te riječi tvorenih od hrvatsko-engleskih sastavnica u svrhu poticanja učenika, studenata i šire javnosti na selektivnu uporabu engleskih riječi i izraza u pisanoj i govornoj komunikaciji poštujući norme hrvatskoga standardnog jezika.

Biografija:

Katica Balenović je izvanredna profesorica na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću gdje je nositeljica kolegija iz područja engleskoga jezika. Na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja također je nositeljica kolegija iz istoga područja. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim te znanstveno-stručnim skupovima. Objavila je jednu znanstvenu monografiju, preko dvadeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Radovi su iz područja sociolingvistike, primijenjene lingvistike, s posebnim naglaskom na jezične dodire, jezičnu kategoriju određenosti/neodređenosti, kao i na procese ovladavanja inim jezikom.
Jakov Proroković radi kao asistent na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja, gdje je dodatno angažiran kao Erasmus koordinator i mlađi urednik Odjelnog znanstvenog časopisa Magistra Iadertina. Trenutno je doktorand u polju filologije-lingvistike na Sveučilištu u Zadru, a najviše je usmjeren na teme vezane za istraživanje usvajanja prvog i drugog jezika.