Događanja u sklopu Festivala znanosti - Vinkovci možete potražiti na sljedećoj poveznici:
https://festivalznanostivk.wordpress.com

Ako mogu ja, možeš i ti,
voditelji: Mirta Lulić, Vesna Tomić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 9:00 - 11:00
srijeda 24.4.2024., 11:00 - 13:00
srijeda 24.4.2024., 13:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Hol prizemlje

Detalji

Sudionici će u radionici pokazati svoju sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama, brzinu i lakoću učenja te shvaćanje fizikalnih problema.

Učenici će upoznati sudionike s jednostavnim priborom za izradu mini robota kao nastavnog pomagala kojeg će koristiti prilikom istraživanja jednolikog gibanja po kružnici. Odredit će: period vrtnje, recipročnu vrijednost perioda vrtnje, brzinu kojom se robot giba po kružnoj putanji, promjenu vektora obodne brzine u vremenskom intervalu te silu koja drži robota na zakrivljenoj putanji.
Na kraju radionice sudionici će naučeno provjeriti interaktivnom simulacijom koju su pripremili učenici mentori.
Uobičajeno je da se kao odraz nečije inteligencije spomene IQ. Sami broj nije dovoljan za uspjeh jer ne smijemo zaboraviti i okruženje, osobnost i motivaciju osobe.

Biografija:

Mirta Lulić,  prof. fizike i politehnike s 29 godina staža u nastavi Fizike. Godine 2019. stekla je zvanje profesora savjetnika. Osim obvezne nastave, predaje i izbornu nastavu Fizike. Od 2011. godine djeluje kao predsjednica Školskog aktiva matematike, fizike i informatike. Aktivno sudjeluje na seminarima i stručnim skupovima na županijskoj (radionice - Zimska škola fizike, STEM-fest, Županijski stručni skupovi), međužupanijskoj (radionica – Međužupanijski stručni skup), državnoj (radionica – Simpozij o nastavi fizike) i međunarodnoj razini (radionica - Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjim školama), a sudjelovala je i u internacionalnom projektu Phys-Me čiji je cilj bio unaprjeđenje obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju.

Vesna Tomić, prof. matematike i  informatike u Gimnaziji A. G. Matoša u Đakovu. Autorica je nekoliko srednjoškolskih udžbenika, e-tečajeva te priručnika i radionica, najviše u sklopu projekta e-škole. Svoju ljubav prema istraživanju novih tehnologija usmjerava na njihovu praktičnu primjenu u učionici. Stoga je pokrenula i blog Razred na mreži u kojem, kroz primjere primjene u razredu nastavnicima pokušava pokazati kako sustavi za udaljeno učenje i nove tehnologije nisu samo riznice za kolekciju sadržaja za udaljeno učenje, već se njihova kvaliteta temelji na različitim aktivnostima koje se mogu iskoristiti kako u učionici tako i izvan nje. Kroz svoj  rad, Vesna teži potaknuti inspiraciju među kolegama i učenicima, uvjerena da se inovacije u obrazovanju temelje na stalnom istraživanju, dijalogu i zajedničkom učenju.