Kako kreirati turistički aranžman u bojama hrvatskog turizma?, voditeljica: Mijana Matošević Radić, Anita Hrabar

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:20 - 13:20

Mjesto održavanja:
Osnovna škola Manuš, Vukovarska 11

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Viši razredi osnovne škole