Festival znanosti - Klana

OŠ „Klana“
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Dr.sc. Marija Maksimović - Napravice profesorice Šifrice. 12.4.2019.
Vijećnica Općine Klana

Napomena:
Klana 33
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Igor Iskra: Sve boje života 9.4.2019. Predavanje
Dr. sc. Gordan Jelenić: Boja neba i boja Dunava u očima Milutina Milankovića 9.4.2019. Predavanje