Festival znanosti - Dubrovnik

Trg oružja, Svetog Dominka bb
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vile u bojama prirode (Dubravka Tullio i Jasmina Runje) 9.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Uvala Pile, Dubrovnik
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Crvena, zelena i smeđa – boje Jadranskoga mora (Matea Martinović i Dubravka Tullio) 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Javna ustanova rezervat Lokrum, Otok Lokrum - posebni rezervat šumske vegetacije

Napomena:

Molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: martina.sentic@lokrum.hr

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Lokrum – laboratorij boja (Marija Crnčević, Katarina Ivanišin Kardum, Barbara Margaretić, Katija Dolina i Ana Sutlović) 8.4.2019. radionica, predavanje, stručno vođenje Opća populacija
Nijanse plićaka (Ana Bratoš Cetinić i Marija Crnčević) 13.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gimnazija Dubrovnik, Ulica Frana Supila 3

Napomena:

Molimo prijaviti sudjelovanje u radionici na e-mail: maja.sambrailo@skole.hr

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Čarolija boja (Slađana Bošković Bećir, Maja Sambrailo Ivanković) 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Obojena znanost (Andrea Sebastijan, Katarina Papac i Mares Golubović) 10.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Soba sa zagonetkama (Andrea Sebastijan, Katarina Papac, Mares Golubović, Slađana Bošković Bećir i Maja Sambrailo Ivanković) 10.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje kao indikatori u prirodnim znanostima (Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan i Marijana Pećarević) 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. radionica, predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Plasticamente – plastična (noćna) mora (izložba Udruga Sunce - Split) 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Plasticamente – plastična (noćna) mora (izložba Udruga Sunce - Split) 8.4.2019. Izložba Opća populacija
Tajne purpura (Ana Bratoš Cetinić i Josip Mikuš) 9.4.2019. Predavanje Opća populacija
Goetheova teorija boja (Davor Lucianović) 10.4.2019. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Mala radionica anorganske kemije (Ivica Đilović) 11.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Kemija u boji (Ivica Đilović) 12.4.2019. Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole