Festival znanosti - Orahovica

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, Orahovica
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vrste mišićnih vlakana, autor: Ivan Perić 8.4.2019. poster Studenti preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije
„Boje naših mišića“, voditelj: Toni Josić, suradnici: Anđela Grgić i Ivan Perić 8.4.2019. radionica Opća populacija
Je li tvoja crvena jednaka mojoj crvenoj?, autori: Meri Reili, Lucija Kuna, Jelena Jakab i Aleksandar Včev 10.4.2019. poster, prezentacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kako boje liječe?, autori: Arijan Voldin, Jelena Jakab, Nikola Volarić i Aleksandar Včev 10.4.2019. poster, prezentacija Opća populacija
Pogled kroz dvije boje, autori: Nikolina Bočkaj, Marinko Žulj, Marko Boban i Aleksandar Včev 10.4.2019. poster, prezentacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija