Dragan Benazić, Erik Ružić, Sara Maga: Boje u marketingu

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 10:00 - 0:00

Mjesto:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija