Marija Maksimović: Tangram

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:45 - 11:30

Mjesto:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole