Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Kultura očuvanja biljnog zdravlja – znanstvena istraživanja patogenih gljiva šumskog drveća,
voditeljice: Sanja Novak Agbaba i Nevenka Ćelepirović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 17:30 - 18:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija i izložba

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
TMNT, Velika dvorana

Detalji:

Prezentacija

Za zaštitu biljnog zdravlja važno je podići globalnu svijest očuvanjem zdravlja šumskog drveća i zašiti okoliša. Bolesti šumskog drveća mogu biti uzrokovane patogenim gljivama. Za prepoznavanje biljnih bolesti i njihovih uzročnika važno je poznavati simptome oboljenja. Simptome oboljenja uočavamo na biljnim dijelovima: cvijet, plod, list, grana, deblo i korijen. Bolesti biljnog tkiva prepoznajemo po vizualnim promjenama. One se očituju u promjeni boje, oblika, venuća, sušenja, truleži i izlučina. Uzročnici gljivičnih bolesti detektiraju se u Laboratorija za fitopatološka ispitivanja mikroskopiranjem, morfološkim analizama te kultiviranjem gljiva na hranjivoj podlozi. U Laboratoriju za molekularno-genetička ispitivanja gljive se analiziraju molekularnim metodama. Metode molekularne biologije zasnivaju se na izolaciji DNA iz gljiva, provođenju DNA analitičkih metoda te korištenjem elektronskih baza podataka u kojima se nalaze informacije o DNA. Na prezentaciji će biti prikazane metode morfološke i molekularne detekcije patogenih gljiva šumskog drveća. Na izložbi će biti prikazan biljni materijal s različitim simptomima bolesti i kulture gljiva.

Biografija:

Sanja Novak Agbaba

Diplomirala je i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Voditeljica je Laboratorija za fitopatološka ispitivanja. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija.Voditeljica je i suradnica na stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136942)

www.festivalznanosti.hr/2018/node/704

Nevenka Ćelepirović

Diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262073&period=2007).

http://www.festivalznanosti.hr/2018/node/701