Festival znanosti - Slavonski Brod

Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
ZEMLJA – ISKON I PLODNOST, SNAGA I SAN Motiv zemlje na filmu i u umjetnosti riječi, Jasna Šego, Irena Krumes 6.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i avangarda,
Ina Ćurković
10.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Znanost i fantastika,
Ivan Lutz
10.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kako znamo to što znamo o elementarnim česticama,
Marinela Stanić
11.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vukovart - urbana luka umjetnosti,
Krešimir Herceg
11.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Utjecaj znanosti na kulturu renesanse i baroka,
Mateja Prgomet
12.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Štetni sastojci u kozmetičkim proizvodima,
Mirna Žderić
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Staroegipatska medicina,
Leonarda Klarić
13.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Opća kultura matematike,
Ana Zmaić
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Umjetna inteligencija u medicinskoj znanosti - izazovi i neke etičke dileme,
Lana Bušljeta
14.5.2021. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ana Reklović, Sara Kramosta, Kristina Kokalović, Nika Titutek: Život emocija 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Magdalena Marić: Život jedne učitaljice 2.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ljiljana Tonkić: Medijski spinovi i utjecaj na život malog čovjeka 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Marina Petrić, Iva Živić: Nastanak života – znanost i vjera 3.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Anja Dujić, Lana Lukačević: Život u pričama 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Darko Majski: Život jednog mozga 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Ina Ćurković: Život u srednjem vijeku 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
David Šišmanović: Nastanak i podrijetlo života na zemlji 6.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Blanka Tadić: Vojta 6.5.2022. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Viseći mostovi – spoj kulture i znanosti,
autori: Pejo Konjatić, Dorian Turk, Sara Radojičić
15.4.2021., 10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Dijagrami kao univerzalni jezik znanosti,
autori: Nikolina Berić, Andrijana Milinović, Ivan Opačak, Maja Zirdum
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster srednja škola, studenti
Kultura Agaricus bisporus Imbach.,
autori: Nataša Romanjek Fajdetić, Mihaela Blažinkov
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster viši razredi osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Kulturna osviještenost budućih inženjera strojarstva,
autori : Sara Havrlišan, Susi Bertei, Štefanija Klarić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster studenti i građanstvo
Lijevanje umjetnina,
autori: Daniel Novoselović, Josip Cumin
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
London eye kao milenijski simbol,
autori: Željko Ivandić, Mirko Karakašić, Jure Marijić, Marko Vilić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster srednja škola, studenti
Znanost kao temelj spomenika kulture,
autori: Darko Damjanović, Ivan Gelo, Ivan Grgić, Dorian Turk
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster, instalacija, izložba 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Digitalna kultura,
autori: Mirjana Čičak, Gordana Zeba
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster studenti
Industrija 4.0 – kultura znanosti, tehnologije i inovacija,
voditelji: autori : Gordana Zeba, Mirjana Čičak
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster studenti
Kakva tla zahtijevaju poljoprivredne kulture,
autori : Božica Palenkić, Japundžić, Robert Benković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Biomimikrija - Inovacija inspirirana životom, autori: Marko Vilić, Jure Marijić, Mirko Karakašić, Željko Ivandić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo
Maslina – „Drvo života“, autori: Ljiljana Božić-Ostojić, Željka Mesić, Nataša Romanjek Fajdetić, Mihaela Blažinkov 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Život i tehnologija – kiborzi, autori: Sara Havrlisan i Štefanija Klarić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti i građanstvo
Život je igra staklenih perli, autori: Daniel Novoselović, Josip Cumin, Dejan Marić, Tomislav Šolić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Život kroz objektiv, autori: Dražen Turinski, Ilija Svalina, Sara Havrlišan 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo
Životni vijek konstrukcija – od otvorenja do otkaza, autori: Jure Marijić, Marko Vilić; Ivan Grgić, Mirko Karakašić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
90 godina neutrona, autori: Nikolina Berić, Andrijana Milinović, Ivan Opačak, Aleksandar Bašić 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Iron Man na liniji montaže, autori: Gordana Zeba i Mirjana Čičak 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola i studenti
Živi robot - ksenobot, autori: Mirjana Čičak i Gordana Zeba 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Riječ kroz život, autori : Antonija Vukašinović, Marija Karačić 6.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole i studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vodena para sastavni dio života,
autori: Antun Barac, Mario Holik, Marija Živić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster srednja škola, studenti
Vodena para sastavni dio života,
autori: Antun Barac, Mario Holik, Matej Đuranović
10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021., 10.5.2021. poster srednja škola, studenti
Život zvuka: od fonografa do smartfona, autori i izvođači: studenti dramske skupine i pjevačkog zbora, Voditelji: Luka Stilinović i Zrinka Šimunović 2.5.2022., 2.5.2022., 4.5.2022. Predstava predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura poduzetništva,
predavač: Lena Duspara
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. predavanje
Kulturno ponašanje u školi,
predavač: Anita Kulaš Mirosavljević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
Hrvatska kao multikulturalno društvo,
autor: Sanja Knežević
10.5.2021. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Marketing u funkciji kulture čitanja,
autor: Andreja Katolik Kovačević
10.5.2021. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Zdrav ritam životnih aktivnosti, Hrvoje Sivrić 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Što je kultura biljnih tkiva?,
autori: Slavica Antunović, Anamarija Mađarević
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. predavanje srednja škola, studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura razvijanja zdravih životnih navika,
voditelji: Ana Mirosavljević, Željka Kačar
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021. radionica viši razredi osnovne škole
Znanstvenici od malih nogu,
voditelj: Zrinka Šimunović, suradnici: Lorena Aničić, Alen Branković, Ana Vukasović, Petra Vuksanović i Lovro Tomičić
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Govorna kultura na filmu,
voditelj: Jasna Šego, Irena Krumes
10.5.2021., 11.5.2021. radionica studenti
Colloquialisms vs. formal language in English as a foreign language classes,
autor: Zrinka Fišer
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster studenti
Pregled društvenih modela odnosa društva prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom,
autor: Katarina Šarčević Ivić-Hofman
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. poster studenti
Kulture svijeta koji me okružuje,
voditelj: Višnja Vekić Kljaić
12.5.2021. radionica predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
'Life of a nanny', Zrinka Fišer, studenti i studentice I godine Izvanrednog sveučilišnog preddiplomskog studija RPOO 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti i građanstvo
Stres u studentskom životu i kako se nositi s njime, autori: Ivana Hanzec Marković, Bernarda Veseličić, Vesna Jerković i Ivana Smolčić Jerković 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022., 7.5.2022. poster studenti
Škola zdravog života, voditeljica Ana Mirosavljević 3.5.2022. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1.razred srednje škole
Život čovjeka, autori: Višnja Vekić-Kljaić i studenti 3g. prediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 4.5.2022. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole i studenti
Život – jučer, danas, Mirko Cobović 5.5.2022. predavanje studenti
Život i kultura u ruralnim sredinama na području brodskog Posavlja od početka do sredine 20. stoljeća, Josip Jagodar 5.5.2022. predavanje studenti
Početak školskog života: spremnost za školu i rana školska prilagodba djece urednog razvoja i djece s teškoćama, voditelji: Ivana Hanzec Marković, Katarina Šarčević Ivić-Hofman 6.5.2022. radionica studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Učimo iz povijesti da bi kreirali budućnost – pronalasci, izumi, poboljšanja, patenti,
voditelj: Mladen Bošnjaković
10.5.2021., 11.5.2021., 12.5.2021., 13.5.2021., 14.5.2021., 15.5.2021. predavanje i radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu, Marko Martinović 4.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Matematikom kroz život, Maja Čuletić Čondrić 5.5.2022. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole i studenti
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kultura poznavanja poreza i novca,
predavači: Milan Stanić, Marina Stanić Šulentić
11.5.2021. predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Mladi i online kupovina – rezultati istraživanja potrošačkih navika generacije, Višnja Bartolović i Ivana Bratanić 2.5.2022. predavanje studenti i građanstvo
Životni ciklus proizvoda, Anita Kulaš Mirosavljević 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kružni tok ekonomskog života, Lena Sigurnjak 2.5.2022. predavanje predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kvaliteta života, Andreja Katolik Kovačević 3.5.2022. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
UNICEF u Hrvatskoj - zaštita prava djece i mladih, Sanja Knežević 3.5.2022. predavanje 5. i 6. razred osnovne škole
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kulturno s kukcima,
voditelj: Teuta Benković Lačić, suradnik Ljiljana Božić Ostojić
13.5.2021. radionica 5. i 6. razred osnovne škole

UNISB SF1 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
UNISB SF2 Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Ulica Ivana Gundulića 20a
UNISB TO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel, Ulica Mile Budaka 1, učionica 2
UNISB BIO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2
UNISB ECO Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24
UNISB EDU Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića, 20
UNISB KKD Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S.Miletića 12
BIOTECH Sveučilište u Slavonskom Brodu, Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj, Cankareva 76
SMŠ Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A