Festival znanosti - Čabar

Dvorac Zrinski, Čabar, Galerija Svečnjak, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Život - čarobni svijet u kojemu živimo, Damjan Kovač 2.5.2022., 3.5.2022., 4.5.2022., 5.5.2022., 6.5.2022. Predavanje, izložba viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, Zagrebačka ulica 2, 51304 Gerovo
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vegetativno razmnožavanje biljaka, Dunja Mačkić-Vančina 3.5.2022. prezentacija viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Umjetni sateliti, Martin Kvaternik 4.5.2022. predavanje i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid, Goranska 103, 51307 Prezid
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i umjetnost,
Izložba učeničkih radova
12.5.2021. izložba Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
Kako nastaje val?
autori: učenici 8. razreda OŠ „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Prezid
13.5.2021. Film Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
Sjemenka, „Novi život“, Bernardka Helena Rant-Malnar i Porin Brnabić 2.5.2022. izložba i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Simbol sjemena života, Martina Ožbolt 4.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Tršće
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šah - na tromeđi igre, znanosti i kulture,
voditeljica: Sanja Križ, prof.
10.5.2021. radionica Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima OŠ „Petar Zrinski“ Čabar
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Napomena:

Napomena: Kontakt osobe, Sanja Janeš 098267164, Sanja Križ 098578955.

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vegetativno razmnožavanje biljaka, Dunja Mačkić-Vančina 2.5.2022. prezentacija i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
“Game of life” na Microbitu, Tanja Šebalj-Kocet 3.5.2022. predavanje i radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Život u vodi – biološki parametri kakvoće vode, Damir Valić 5.5.2022. predavanje viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Što je bilo prije, kokoš ili jaje?, Sanja Janeš 6.5.2022. radionica viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Znanost i umjetnost,
Izložba učeničkih radova
11.5.2021. izložba Događanja su zatvorenog tipa, namijenjena učenicima SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar