Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Biokemija života: kemijska osnova životnih procesa, Vladimir Damjanović i Kristina Mlinac Jerković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 14:30 - 15:30

Organizator:
Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Šalata 12

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Seminarska dvorana - prizemlje

Detalji:
Temelj biokemije jest proučavanje kemije životnih procesa. U ljudskom organizmu svi ti procesi čine ujedinjeni mrežni sustav kemijskih reakcija koje se zajedničkim imenom nazivaju metabolizmom. U svakome se trenutku u svakoj našoj stanici odvijaju definirane serije povezanih reakcija koje nazivamo metaboličkim putovima, a čije nam usklađeno odvijanje osigurava život. Neprestana pretvorba kemijske energije oslobođene oksidacijom organskih molekula goriva u energiju neophodnu za odvijanje životnih procesa, omogućava nam obavljanje biološkog rada poput kretanja (mišićni rad), aktivnog transporta molekula ili iona te sinteze bioloških makromolekula i drugih biomolekula iz jednostavnijih preteča u organizmu. Dođite na ovogodišnje biokemijsko predavanje i saznajte koje su to molekule goriva te pobliže upoznajte metaboličke putove njihove razgradnje koja u konačnici vodi ka stvaranju univerzalne energetske valute u organizmu.

Biografija:

Doc. dr. sc. Vladimir Damjanović rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu školu i Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju (prirodoslovno–matematički smjer). Na Kemijskom odsjeku zagrebačkog PMF-a diplomirao je i doktorirao kemiju. Zaposlen je kao docent u Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Znanstvene interese ostvaruje u području kemije kompleksnih spojeva biološki značajnih metala s ligandima koji imaju potencijalnu farmakološku primjenu.

Doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković rođena je u Bjelovaru, a osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Garešnici. Studij molekularne biologije je završila na Biološkom odsjeku, a doktorirala je na Kemijskom odsjeku zagrebačkog PMF-a. Radi kao docentica na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Znanošću se bavi na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u području neurokemije i molekularne neurobiologije.