Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Recikliranje automobilskih guma – od odlagališta do igrališta, voditelji: Marija Tomaš, Paula Benjak i Benjamin Radetić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Izložba makete uz prezentaciju

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Recikliranje otpadnih guma i proizvodnja podnih obloga za popločavanje dječjih, sportskih igrališta i terena dio je projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“. Na primjeru makete dječjeg igrališta koje ima gumene podloge od recikliranog materijala predstaviti će se proces recikliranja automobilskih guma i značaj nanosa fotokatalizatora na oblogu kao sredstva za pasivno pročišćavanje zraka. Uz prikaz makete koristiti će se dodatni pokazni materijali kao što su: vrste gumenog granulata, otpadne gume (rezane). Cilj je prikazati koliko je važno recikliranje i zaštita zraka, kako bi najmlađima omogućili igru u sigurnijem okolišu.

Biografija:

Paula Benjak, mag.ing.amb., diplomirala je 2020. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2021. godine zaposlena je na projektu „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ na radno mjesto doktoranta. U okviru projekta radi na razvoju vezanja fotokatalizatora na gumenu podlogu.

Benjamin Radetić, mag.ing.amb., diplomirao je 2020. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2021. godine zaposlen je na radno mjesto doktoranta u sklopu projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“. U okviru projekta radi na razvoju modela kvalitete zraka kojim bi se omogućilo predviđanje povećanje kvalitete zraka uslijed primjene pasivne zaštite na odabranim lokacijama.

Marija Tomaš, mag.ing.amb., diplomirala je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine. U sklopu projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ zaposlena je na radno mjesto doktoranta u veljači 2021. godine. U okviru projekta radi na fotokatalitičkom ispitivanju razgradnje onečišćivala u zraku.